nieuws

‘Hou rekening met reparatie Wet beloningsbeleid’

Archief

De nieuwe Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen, die de variabele beloning van medewerkers maximeert op 20%, is ook van toepassing op onafhankelijke intermediairbedrijven. De huidige wettekst bevat een uitzondering die voor veel financieel advieskantoren van toepassing zal zijn. Maar of die uitzondering gehandhaafd blijft, is de vraag, waarschuwt Bureau D&O: “Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze uitzondering zo door de minister is beoogd.” Reparatie van de wet ligt in het verschiet, denkt directeur Jurjen Oosterbaan.

‘Hou rekening met reparatie Wet beloningsbeleid’

De Wet Beloningsbeleid, die deze week van kracht is geworden, schrijft voor dat de variabele beloning maximaal 20% van het vaste inkomen mag bedragen. Minimaal de helft van de variabele beloning moet zijn gebaseerd op niet-financiële criteria.
Op medewerkers van onafhankelijke financieel advieskantoren is een uitzondering in de wet van toepassing, omdat ze niet onder de CAO’s voor het bank- en het verzekeringsbedrijf vallen. Voor deze groep geldt de uitzondering dat de variabele beloning hoger mag zijn dan 20%, maar niet hoger dan 100% van het vaste jaarinkomen. Voorwaarde daarbij is dat de gemiddelde variabele beloning van alle medewerkers van de onderneming onder de 20% blijft.

Onbedoeld?
Oosterbaan geeft het voorbeeld van een bedrijf met 5 medewerkers, van wie er 2 een variabele beloning ontvangen: één van 60% en één van 10%. Omdat de gemiddelde variabele beloning met 14% dan onder de 20% blijft, zijn deze bonussen toegestaan. “Is deze uitzondering van toepassing, dan blijven de artikelen 1:117, 1:118 en 1:119 Wft onverkort van toepassing. Er dient dus wel een beheerst beloningsbeleid te zijn, maar de scherpe grens van 20 % is niet van toepassing.”
Volgens D&O kan dit niet de bedoeling zijn geweest van de nieuwe wet: “Mogelijk is ambtelijk niet onderkend dat de CAO voor het verzekeringsbedrijf niet van toepassing is op het intermediair. Gelet op de doelstelling van de wet en het feit dat handhaving van deze uitzondering niet past in het door iedereen beoogde level playing field, lijkt het dan ook verstandig dat rekening wordt gehouden met reparatiewetgeving op korte termijn.”

Reageer op dit artikel