nieuws

Pensioenverplichtingen ENCI naar Nationale-Nederlanden

Archief

Pensioenverplichtingen ENCI naar Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden neemt de pensioenverplichtingen over van Stichting Pensioenfonds ENCI.

De overeenkomst heeft betrekking op circa 2200 deelnemers, (oud)-werknemers, van ENCI en aan haar gelieerde bedrijven. Het over te dragen pensioenvermogen van deze ‘buy-out’ bedraagt ca. € 420 miljoen. Daarnaast heeft ENCI voor de uitvoering van de toekomstige pensioenopbouw voor haar personeel bij Nationale-Nederlanden een premieregeling afgesloten.

Vanaf 1 januari 2015 worden de tot en met 2014 opgebouwde pensioenaanspraken voor de (oud)-werknemers, actieven, slapers en gepensioneerden, uitgevoerd door Nationale-Nederlanden. Deze pensioenaanspraken worden door Nationale-Nederlanden gegarandeerd. Naar verwachting zal er nog een eenmalige indexatie toegepast worden op de gegarandeerde pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers.

Arian Verhagen, voorzitter Stichting Pensioenfonds ENCI: “Het Bestuur heeft de afgelopen periode verschillende mogelijkheden onderzocht voor het veiligstellen van de opgebouwde pensioenaanspraken voor de desbetreffende (gewezen) deelnemers van het pensioenfonds. Nationale-Nederlanden heeft hiervoor het beste aanbod gedaan. Naast de prijs kwam zij ook wat betreft administratie, communicatie en uitvoering goed uit de bus.”

Arthur van der Wal, directeur Pensioen Nationale-Nederlanden: ”Wij zijn zeer verheugd dat het bestuur van Stichting Pensioenfonds ENCI voor deze belangrijke beslissing het vertrouwen in Nationale-Nederlanden heeft uitgesproken. Met onze brede expertise op het gebied van pensioenuitvoering, vermogensbeheer en communicatie kunnen wij pensioenfondsen optimaal bedienen bij buy-outs.”

Reageer op dit artikel