nieuws

‘Gif uit woekerpolis met een draai aan de knop ‘

Archief

“De overlijdensrisicoverzekering is het gif van de woekerpolis”, aldus Radar maandagavond in de meest recente uitzending over de woekerpolisproblematiek. Het Tros-programma besteedde aandacht aan het burgerinitiatief van de stichting Woekerpolisclaim om verzekeraars te bewegen de risicopremies in beleggingspolissen aan te passen.

‘Gif uit woekerpolis met een draai aan de knop ‘

De premie voor de overlijdensrisicodekking in woekerpolissen is veel te hoog, aldus Radar. Die premies zijn namelijk gebaseerd op oude sterftetafels. “Het kan zomaar zijn dat de overlijdensrisicopremie met meer dan 50% mag dalen als je de tarieven van nu hanteert”, zegt Gerard van Santen van Beleggingspolischeck.
Radar wees op de herverzekering die verzekeraars sluiten om het risico af te dekken. “We leven steeds langer. Het risico afdekken wordt dus goedkoper. Niet alleen voor jou, maar ook voor de verzekeraar. Maar het probleem is dat bij jouw verzekering de tijd als het ware wordt stilgezet, terwijl bij de herverzekering wel rekening wordt gehouden met de stijgende levensverwachting. De verzekeraar is dus steeds goedkoper uit, terwijl jij wel hetzelfde blijft betalen. Je blijft met een schuld achter. Ondertussen profiteert de verzekeraar ervan dat jij langer leeft.”

Draai aan de knop
De verzekeraar heeft een voordeel bij slechte beursresultaten, omdat de risicopremie daardoor stijgt, zegt Van Santen. Tegelijkertijd kunnen zij goedkoper inkopen bij herverzekeraars. “Verzekeraars kunnen morgen de premie op een redelijk niveau brengen”, zegt de Consumentenbond. “Met één draai aan de knop kunnen verzekeraars deze problemen uit de wereld helpen”, vult Pieter Lijesen van Woekerpolisproces aan. Loskoppelen van de risicodekking is de oplossing die zijn stichting voorstelt. Gisteren kwam Lijesen met een burgerinitiatief om de politiek in beweging te brengen.

Brief AFM
De AFM heeft hypotheekaanbieders een brief gestuurd naar aanleiding van het rapport over de tekortschietende nazorg bij woekerpolissen. Daarin worden zij opgeroepen geen belemmeringen op te werpen bij het aanpassen of oversluiten van verpande beleggingspolissen. In de brief worden de 12 meest voorkomende belemmeringen genoemd en besproken.

Reactie Verbond
“Verzekeraars wijzen klanten met een beleggingsverzekering actief op de mogelijkheid de verzekering om te zetten naar een nieuwe polis. Of dat premievoordeel kan bieden, hangt af van de individuele situatie van de klant”, reageert het Verbond van Verzekeraars. “Levensverzekeringen hebben als kenmerk dat ze voor langere tijd worden gesloten. Dat biedt zekerheid over de premie, die niet wijzigt als het risico toeneemt maar ook niet als het risico afneemt. Risico’s kunnen in de loop der jaren veranderen als gevolg van bijvoorbeeld een gewijzigde levensverwachting of andere gezondheidssituatie.” Klanten met een overlijdensrisicopolis kunnen kosteloos overstappen naar een product met een lagere premie, benadrukt het Verbond.

Reageer op dit artikel