nieuws

Delta Lloyd: één op de drie werkgevers negatief over langer doorwerken werknemers

Archief

Uit het Delta Lloyd onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ blijkt dat werkgevers nog niet klaar zijn voor het langer doorwerken van hun eigen werknemers. Een derde van de werkgevers staat hier zelfs (zeer) negatief tegenover. 40% van de werkgevers neemt geen maatregelen om langer doorwerken van hun eigen werknemers mogelijk te maken en is dit voorlopig ook niet van plan. Uit eerder onderzoek blijkt dat ook werknemers zich nog onvoldoende voorbereiden om langer door te kunnen werken

Delta Lloyd: één op de drie werkgevers negatief over langer doorwerken werknemers

.

Ingrid de Graaf, lid raad van bestuur Delta Lloyd: “Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers denken dat hun werknemers goed kunnen doorwerken tot hun 64ste. En dat terwijl de AOW-leeftijd in 2021 al 67 jaar is. Ook om voldoende pensioen op te bouwen, moeten we langer doorwerken of financiële maatregelen treffen. Daarnaast zullen we in onze veranderende samenleving de discussie moeten aangaan over langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. Door deze onderzoeksresultaten te delen geven we inzicht, brengen we deze discussie op gang en roepen we werknemers en werkgevers op om waar nodig in actie te komen.”

Inspanningen
Werkgevers overschatten werknemers voor wat betreft hun voorbereidingen op langer doorwerken. Een meerderheid van de werkgevers (54%) denkt dat hun werknemers al maatregelen neemt of daar plannen voor heeft, terwijl een minderheid van de werknemers dat al doet of van plan is (36%).

Mismatch
Het aanbod van maatregelen dat een werkgever biedt komt niet overeen met de behoefte van hun werknemers. Werknemers hebben behoefte aan vitaliteitsbeleid (41%), levensfasebewust personeelsbeleid (39%) en seniorenbeleid (43%). Werkgevers bieden dit beperkt aan: vitaliteitsbeleid (14%), levensfasebewust personeelsbeleid (14%) en seniorenbeleid (17%). Werkgevers treffen geen maatregelen omdat ze het onder andere de verantwoordelijkheid van de werknemers vinden. Ook geven ze financiën of de jonge werknemerspopulatie binnen hun eigen bedrijf als reden. Werkgevers zijn op dit moment vooral gericht op het aanpassen van de pensioenregeling in verband met de nieuwe wet- en regelgeving. Werknemers verwachten echter van hun werkgever wel voorbereidende maatregelen om langer door te kunnen werken.

Onderzoek
Het onderzoek ‘Hoe gaat Nederland met Pensioen?’ is in opdracht van Delta Lloyd uitgevoerd door GfK onder 303 werkgevers en 1000 Nederlandse werknemers.

Reageer op dit artikel