nieuws

NOPD kritisch over pensioendossier

Archief

De Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD) toont zich in zijn HerfstStatement kritisch over wat er op pensioengebied gaande is. Er zit weinig schot in, zegt de NOPD. En de echt grote issues worden niet behandeld.

NOPD kritisch over pensioendossier

In het Herfststatement schrijft NOPD dat er sinds hét PensioenAkkoord van 3 juni 2010, maar twee zaken geregeld zijn. De pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 en de opbouwmogelijkheden zijn beperkt tot 1,875%, en dat ook nog eens over een maximaal pensioengevend salaris van € 100.000. Dat wordt dan nog wel aangevuld met de mogelijkheid van het netto-pensioen c.q. de netto-lijfrente. Maar dit is een complexe regeling. Afgaande op de geluiden uit de markt zal er niet veel gebruik van worden gemaakt, uitzonderingen daargelaten, verwacht NOPD.

“Ook het ZZP-pensioenfonds heeft een verdere invulling gekregen, maar wordt uitgevoerd door ‘good old’ APG (ABP) en biedt echt niet veel meer mogelijkheden dan een collectieve (bancaire) lijfrente.” aldus NOPD.

Flexibel
De orde vindt het wel goed dát het er is en dat ook andere aanbieders er invulling aan gaan geven. “Echter, nu de verwachting is dat over 10 jaar zo’n 50% van alle arbeidsrelaties ‘flexibel’ is, mag er naar individuele pensioenopbouw wel wat meer strategisch worden gekeken dan alleen een ‘ZZP-pensioenfonds’. De optie dat bij arbeidsongeschiktheid al geleefd mag worden van het gespaarde geld is aardig, maar de vraag is dan natuurlijk hoe het verder moet met het pensioen: dat geld is dan immers op.”

Stoppen
De Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen is inmiddels geïmplementeerd. Pensioenfondsen
moeten óf professioneler worden óf ermee stoppen. Die mening is ook DNB toegedaan, de toezichthouder heeft ruim 60 pensioenfondsen daartoe aangeschreven en dwingt hen zich af te vragen of ze nog door moeten gaan. Dat de Pensioenfederatie mordicus tegen ‘veel’ is, viel te verwachten, maar is niet goed, schrijft NOPD.

“Immers, de (pensioen- en arbeidsmarkt)wereld ontwikkelt zich, daar moeten we in mee gaan
en proactief handelen in plaats van ‘de hakken in het zand’ te zetten”.

Digitaal
Over het wetsvoorstel Pensioencommunicatie heeft NOPD ook een mening. Alles moet nu digitaal. En er komt meer promotie van het Pensioenregister en een grotere rol voor de werkgever. Men moet zich veel meer inzetten om te zorgen dat pensioen echt wordt begrepen. De werkgever kan dat niet langer aan de uitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) overlaten.
NOPD, vervolgt: “Waarom echter op het nieuwe UPO alleen de opgebouwde (jaar)pensioenrechten vermeld worden en niet het te bereiken pensioen – immers, dát wil de deelnemer weten – is ons een raadsel. Daarvoor, en dus voor het totaaloverzicht, moet je naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.“

De grote issues
De grote issues blijven nog ver buiten bereik., concludeert NOPD. “Het nieuwe Financiele Toetsingskader moet per 2015 ingaan, maar is nog lang niet ingevuld en blijft een speelbal van de sociale partners en van jong versus oud-gepensioneerd. Heel veel tekst, maar weinig keuzes.”

De doorsneepremieproblematiek en de bijbehorende verplichtstelling: er gebeurt niets op dit gebied, meldt de orde.

“Ook de definitieve en voor deelnemers duidelijke keus voor een DC-stelsel (beschikbare premie) – dat in de rest van de wereld al lang leading is geworden – blijft uit. Toenemend individualisme en afnemende solidariteit en daardoor de wens maar ook de noodzaak om eigen verantwoordelijkheid te nemen, moeten geaccepteerd en omarmd worden. Hier hoort bijvoorbeeld de mogelijkheid bij om ‘door te beleggen’ na pensioendatum.”

Leuk
Dit wordt niet bereikt met de nationale pensioendialoog, concludeert de orde. “Leuk dit initiatief, maar wat is het nut dat iedereen mag meepraten als er toch geen keuzes zijn te maken? Een doekje voor het bloeden dus. Het betekent alleen maar meer en langer praten en levert meer uitstel op.”

Sceptisch
De NOPD blijft dus kritisch en zelfs een beetje sceptisch, schrijft het zelf. “Over de ontwikkelingen sec en vooral de voortvarendheid. Het is het allemaal net niet en net te laat. Wij roepen het Kabinet en andere belanghebbenden daarom op met nog meer deskundigheid, achterban-onafhankelijk en dus objectief naar het pensioendossier te kijken. En vooral ook met voortvarendheid.”

Reageer op dit artikel