nieuws

‘Geesten zijn rijp voor oplossing woekerpolissen’

Archief

Uit een wetenschappelijk onderzoek van Bonne van Hattum, promovendus en daarnaast beleidsmedewerker van de AFM, zou blijken dat een groot deel van de verzekeraars en claimstichtingen bereid is mee te werken aan een definitieve regeling van het woekerpolisdossier. Deze week publiceert Van Hattum een boek over het oplossen van massaclaims tegen verzekeraars en banken. Het FD bericht daar vandaag over.

‘Geesten zijn rijp voor oplossing woekerpolissen’

Voor Van Hattums onderzoek, dat ze op persoonlijke titel heeft uitgevoerd, sprak ze onder meer met topmensen van verzekeringsbedrijven en claimstichtingen. “Vanuit veel partijen hoor je dat de geesten rijp zijn voor een regeling”, zegt Van Hattum tegen de krant. “Ook van verzekeraars. Die willen een snelle en duurzame oplossing. Al zijn er ook die individueel willen blijven procederen.”

Van Hattum vindt al die claims een maatschappelijk probleem. “Daardoor blijft er wantrouwen in verzekeraars bestaan, en worden innovatie en fusies bemoeilijkt.”

Nationale oplossing
Van Hattum schetst in haar boek hoe er een nationale oplossing kan komen. De meeste mensen die zij sprak, zien graag een bemiddelende rol voor toezichthouders AFM en DNB.

Kern
Gevraagd naar de kern van haar voorstel zegt ze tegen het FD: “Bij mijn methode hoort dat iedereen zijn principes aan de kant moet zetten en dient na te denken over een brede oplossing. Zo moeten verzekeraars accepteren dat een aantal claimers een hogere vergoeding krijgt dan bij individueel procederen het geval zou zijn. Soms wordt te snel gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Of ze denken dat het categoriseren van de portefeuilles, wat nodig is bij een oplossing, niet mogelijk is omdat je dan te veel kijkt naar individuele gevallen.
“Maar partijen moeten zich niet ingraven in de juridische context, maar probleemgericht te werk gaan. Anders kan het nog wel twintig jaar duren.”

De helft
Volgens Van Hattum neigt nu de helft van de Nederlandse verzekeraars naar een snelle oplossing. Ook Ab Flipse van woekerpolis.nl toonde zich eerder in am optimistisch over de snelheid waarmee het woekerpolisdossier gesloten kan worden.

Reageer op dit artikel