nieuws

CDFD komt met voorbeeldcasussen Wft examens

Archief

Het CDFD heeft een aantal voorbeeldcasussen van Wft examens beschikbaar gesteld. Deze voorbeeldcasussen moeten adviseurs voorbereiden op de toetsing via de Centrale Examenbank.

CDFD komt met voorbeeldcasussen Wft examens

Voor iedere module is een voorbeeldcasus gemaakt. Een casus bestaat uit een casustekst en een aantal examenvragen. Sommige casussen bevatten bijlagen. In elke voorbeeldcasus wordt op de laatste bladzijdes de toetsterm, het juiste antwoord en feedback op het juiste antwoord gegeven. De voorbeeldcasussen benaderen de wijze waarop de examenvragen in het digitale examen worden gepresenteerd en kunnen in lay-out afwijken, meldt het CDFD.

Voorbeeld
Een voorbeeld uit Wft basis: Stefano (58 jaar) is alleenstaand. Stefano’s opa is overleden en Stefano ontvangt van de notaris bericht dat hij een bedrag van €125.000 erft. Stefano moet erfbelasting betalen, er geldt een vrijstelling van € 19.868. Welk bedrag moet Stefano aan erfbelasting betalen?

Het goede antwoord: € 18.923,00. Toelichting: het belastbare deel in de erfenis is: €125.000 minus de vrijstelling €19.868 is €105.132. Belasting in de eerste schijf bedraagt 18% van €105.132 is €18.923. (afgerond in het voordeel van de belastingplichtige).

Kandidaatbrochure
Er is ook een kandidaatbrochure samengesteld. Deze brochure legt de examenkandidaat uit wat hij of zij op het examen kan verwachten.

Reageer op dit artikel