nieuws

Roger van Boxtel: ‘Er tikken tijdbommen onder het ziektekostenstelsel’

Archief

In een interview met de Volkskrant toont de vertrekkende topman Roger van Boxtel van Menzis zich somber over de toekomst van het ziektekostenstelsel. De solidariteit wordt volgens hem ondermijnd door toenemende risicoselectie: verzekeraars houden dure patiënten liever buiten de deur.

Roger van Boxtel: ‘Er tikken tijdbommen onder het ziektekostenstelsel’

Risicoselectie bemoeilijkt het overstappen van burgers naar andere verzekeraars, zegt Van Boxtel. Verzekeraars met klanten die veel zorg nodig hebben, moeten extra vermogen opbouwen. Daardoor verslechtert de concurrentiepositie van deze ‘sociale’ verzekeraars. Hij slaat alarm over de negatieve effecten van de marktwerking in de gezondheidszorg: “Als er niets gebeurt, komen cliënten voor gesloten zorgloketten te staan. En de zorgverzekeraar die iedereen aanneemt, krijgt bedrijfseconomische problemen. “

Vertrek
Van Boxtel kondigt in het interview ook zijn vertrek aan bij Menzis in april 2015. Hij heeft de verzekeraar dan ruim tien jaar geleid. Zijn opvolger wordt de financiële topman van Menzis, Ruben Wenselaar.

Eisen
Menzis accepteert ongezien aanvragen voor de basisverzekering en voor aanvullende verzekeringen. Van Boxtel hekelt verzekeraars die eisen stellen voor aanvullende verzekeringen omdat dit een drempel opwerpt bij het aanvragen van een basisverzekering, waar de risicoselectie is verboden.

Faalt
Volgens Van Boxtel faalt de NZa bij het op de vingers tikken van de verzekeraars. “Ze trekken wel een gele kaart, maar die rode komt niet.”

Risicoselectie
Voor aanvullende verzekeringen mogen verzekeraars wel aan risicoselectie doen. Burgers sluiten de basis- en de aanvullende verzekering vrijwel altijd bij dezelfde verzekeraar af, hoewel dat niet verplicht is. De risicoselectie voor de aanvullende verzekering werkt volgens Van Boxtel zodoende indirect ook als risicoselectie voor de basisverzekering. ‘”Ik roep mijn collega-zorgverzekeraars op maat te houden bij de risicoselectie. Of we gaan er allemaal aan doen. Met alle risico’s van dien.”

Oppotten
Van Boxtel hekelt ook de financiële eisen die zorgverzekeraars verplichten tot het oppotten van vermogens. Menzis heeft veel verzekerden die veel zorg nodig hebben. De financiële normen verplichten Menzis daardoor tot het aanhouden van extra vermogen. Dit benadeelt volgens Van Boxtel Menzis ten opzichte van andere zorgverzekeraars.

FD
Van Boxtel geeft vandaag ook een interview aan het FD en daarin zegt hij het volgende: “In de zorg is het wantrouwen sterk gegroeid  en stelselmatig afgedicht met nieuwe regels. Dat moeten we doorbreken.  Een kwart van de arbeidsproductiviteit bij Menzis gaat in controle  zitten. Ik heb te maken met negen toezichthouders. Voordat ik wegga wil  ik proberen alle spelers, aanbieders, verzekeraars en patiënten, bij  elkaar te brengen en proberen te komen tot een nieuwe agenda die het vertrouwen terugbrengt en de controle vermindert. Wat kunnen we weghalen zodat de professionals weer het gevoel hebben meer met hun werk bezig  te zijn dan met regels.”

Reageer op dit artikel