nieuws

Pensioenregeling werknemers met meer dan een ton inkomen iets gunstiger

Archief

De nieuwe nettopensioenspaarregeling voor hoge inkomens is gunstiger dan het kabinet voor de zomer had aangekondigd. Dat blijkt uit het uiteindelijke voorstel dat staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Eric Wiebes van Financiën deze week naar de Tweede kamer hebben gestuurd, zo meldt het FD.

Pensioenregeling werknemers met meer dan een ton inkomen iets gunstiger

De nettopensioenspaarregeling is bedoeld om hoge inkomens te compenseren voor het pensioengat dat ontstaat door de nieuwe fiscale regels. Per 2015 verlaagt het kabinet namelijk de fiscale ruimte voor pensioenopbouw. Werknemers kunnen dan nog maar maximaal 1,875% van hun loon belastingvrij sparen ten opzichte van 2,15% nu. Hoge inkomens kunnen over hun salaris boven een ton helemaal geen pensioen meer opbouwen binnen de fiscale ruimte.

Nettoloon
Hierdoor dreigen ze op fors lagere pensioenen uit te komen. Om hen tegemoet te komen kondigde het kabinet bij het fiscale wetsvoorstel al aan met een nettospaarregeling te komen. Bij deze regeling wordt uit het nettoloon gespaard en niet langer uit het brutoloon, maar het potje is wel vrijgesteld van de vermogensheffing in box 3. De regeling is op vrijwillige basis.

Hard hoofd
De sector had er echter een hard hoofd in dat de hoge inkomens via deze regeling voldoende konden bijsparen. Klijnsma en Wiebes hadden namelijk laten weten dat ze als maat voor de premie-inleg een rekenrente van 4% zouden voorschrijven. Hierdoor kon een stuk minder premie worden ingelegd dan bij de huidige midden en eindloonregelingen van pensioenfondsen.

Lobby
Mercer rekende voor dat met deze premiestaffel van 4% werknemers niet verder zouden komen dan 45% tot 55% van hun laatst verdiende loon, en niet op de gewenste 70%.

De sector is daarom deze zomer een lobby gestart richting Den Haag om de premiestaffel op 3% te krijgen, zodat er meer premie kan worden ingelegd en er dus meer pensioen gespaard kan worden.

Klijnsma en Wiebes zijn nu aan deze wens tegemoetgekomen.

Reactie
De 3%-staffel zal wel alleen voor nettopensioen gelden en niet voor nettolijfrente. De Pensioenfederatie stelde gisteren in een reactie blij te zijn met deze aanpassing.

Verbetering
Mercer wijst er wel op dat 3% nog steeds niet genoeg is om op hetzelfde pensioen uit te komen als bij een midden- of eindloonregeling. Men schat dat de pensioenen met de nieuwe staffel op zo’n 55% tot 60% van het laatst verdiende loon komen. Dat is een verbetering, maar nog steeds geen 70%, meldt Mercer.

Reageer op dit artikel