nieuws

Fors verschil in rendement bij uitvoerders pensioenen

Archief

De rendementen bij premiepensioenen, waarbij de hoogte van het pensioen afhangt van de beleggingen, verschillen sterk per uitvoerder. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Lane, Clark & Peacock.

Fors verschil in rendement bij uitvoerders pensioenen

Johan van Soest, co-auteur van het rapport, zegt: “Uit ons onderzoek is gebleken dat de beleggingskosten van de pensioenuitvoerders de laatste jaren naar elkaar gegroeid zijn en nu op een redelijk vergelijkbaar niveau liggen. Opvallend zijn de grote verschillen tussen de behaalde beleggingsrendementen in de default lifecycles in 2013. Waar een 40-jarige bij de ene pensioenuitvoerder een rendement van ruim 17% haalde, werd door een andere uitvoerder slechts 5% behaald. Voor dit verschil zijn natuurlijk redenen aan te dragen, maar bij de selectie van een pensioenuitvoerder is het verstandig om kennis te nemen van de beleggingsvisie van de vermogensbeheerder.”

LCP heeft in het onderzoek de zogeheten default-pensioenoptie van twaalf verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) vergeleken. Bij een premiepensioen betaalt de werkgever een vaste premie en ligt het risico verder bij de deelnemer. Doorgaans wordt er aan de hand van lifecycles belegd: naarmate een deelnemer ouder wordt, brengt de uitvoerder het risico terug. Deelnemers kunnen uit verschillende risicoprofielen kiezen. Degenen die geen keuze maken, komen in de default. In de praktijk is dat zo’n 95%.

“Je zou verwachten dat de defaultopties min of meer vergelijkbare rendementen zouden opleveren, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Sommige uitvoerders hebben een vrij defensieve default en anderen een neutrale. Het is voor werkgevers die een pensioencontract willen afsluiten van belang hier rekening mee te houden”, aldus de onderzoekers.

Het aantal werknemers met een premiepensioen is de afgelopen jaren volgens LCP toegenomen van 260.000 in 2003 tot 787.000 in 2013.

Reageer op dit artikel