nieuws

AFM vraagt aandacht voor opleidingseisen

Archief

AFM vraagt aandacht voor opleidingseisen

De AFM heeft een aantal financiële ondernemingen bezocht en houdt de hoop dat ze in de tweede helft van 2014 beginnen met het volgen van de noodzakelijke opleidingen om de nieuwe Wft-diploma’s te halen. Maar de toezichthouder maant nu ook iedereen om snel te beginnen.

De afgelopen drie maanden heeft de AFM verschillende financiële ondernemingen bezocht. Van een kleinschalig advieskantoor tot een full-service huisvolmacht kantoor, een bank, twee verzekeraars en een call center. De werkbezoeken waren bedoeld om inzicht te krijgen in de manier waarop financiële ondernemingen de nieuwe vakbekwaamheidseisen hebben ingebed in hun bedrijfsvoering. Ook wilde de AFM zien hoe partijen zich voorbereiden op de diplomaplicht tijdens het overgangsregime.

Verantwoordelijkheid
De AFM rapporteert: “Alle bezochte financiële ondernemingen die nog niet zijn gestart met het volgen van opleidingen, gaven aan dit in de tweede helft van 2014 alsnog te doen. (…) Het is de verantwoordelijkheid van een financiële onderneming dat alle adviseurs die onder het overgangsregime vallen uiterlijk 1 januari 2016 de nieuwe Wft-diploma’s hebben. Uit gesprekken met individuele adviseurs is een aantal tips naar voren gekomen. Het bijhouden van een goede administratie (wie moet welke examens doen en wanneer staan deze gepland) werd vaak genoemd.”

En, zo gaat de AFM verder: “Daarnaast verwachten adviseurs hulp van hun werkgever, zoals informatie over de exameneisen of faciliteiten waarmee zij op tijd hun nieuwe Wft-diploma’s kunnen halen. Adviseurs vinden het ook motiverend om samen met collega’s aan de slag te gaan: werkgevers kunnen adviseurs bijvoorbeeld in staat stellen om tijdens werktijd de verplichte stof met elkaar te bespreken.”

Regel
De AFM constateert dat nog niet alle bezochte partijen hun bedrijfsvoering aangepast hadden aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. De AFM: “Zij voldeden bijvoorbeeld niet aan de regel dat alle klantmedewerkers permanent actueel vakbekwaam moeten zijn.”

Ruim 6.000 adviseurs hebben al examens afgelegd met goed gevolg. De AFM raadt alle financiële ondernemingen aan om niet langer af te wachten met het inplannen van opleidingen en examens.

Voorbeeld
Om het nog wat concreter te maken komt de AFM ook met een voorbeeld, in de vorm van een interview met Marc van Rijswijk, adviseur bij ABN AMRO. Hij is als een van de eersten geslaagd voor het nieuwe diploma adviseur Wft-basis.

Wat vond u van het examen?
“Het examen is qua vormgeving echt heel anders dan vroeger, daar moet je aan wennen. Daarom zijn de casusvragen in de cursus en het oefenexamen heel nuttig. Mijn grote voordeel was dat ik een ervaren adviseur ben en al heel wat adviesgesprekken met klanten heb gehad. Hierdoor kon ik de competentie- en ervaringsvragen goed beantwoorden.”

Heeft u tips voor andere kandidaten?
“Ja, doe de oefenexamens en oefen met de casussen. Die sluiten het best aan bij het echte examen. Help andere kandidaten. Omdat ik als een van de eersten het examen heb gedaan, kan ik andere kandidaten vertellen hoe een examen eruit ziet. Want het geeft zekerheid als je weet wat je ongeveer kunt verwachten. Wij besteden elke week in ons werkoverleg aandacht aan vakbekwaamheid. Verder help ik mijn collega’s zich voor te bereiden op de cursus door af en toe een paar uur een-op-een te zitten. “

Reageer op dit artikel