nieuws

EU-onderzoek: financiële instellingen blijven achter in consumententevredenheid

Archief

De EU presenteerde vandaag zijn tiende scorebord voor de consumentenmarkt. In dit onderzoek worden consumententevredenheidscijfers gepresenteerd.

EU-onderzoek: financiële instellingen blijven achter in consumententevredenheid

Er is vooruitgang, maar niet overal even groot, luidt de conclusie. De dienstensector in het algemeen blijft zelfs de grootste bron van ontevredenheid, aldus de onderzoekers. En de financiële dienstensector doet het helemaal niet goed.

Meester
“De consument zou de meester, niet de dienaar van de markt moeten zijn,” zegt Neven Mimica, EU-commissaris voor Consumentenbeleid. “Uit het scorebord voor de consumentenmarkten dat wij vandaag hebben gepubliceerd, blijkt dat de marktvoorwaarden in het algemeen gunstiger worden voor de consument. Toch blijft er nog veel werk voor de boeg, voornamelijk op het vlak van diensten en energie. Mijn medecommissarissen en ik werken hard om deze kwesties aan te pakken, door middel van de richtlijn betaalrekeningen en het pakket “connectief continent” en door de overstap op alternatieve dienstenleveranciers te vergemakkelijken.”

Tweedehandsauto’s
Het scorebord consumentenmarkten geeft de prestaties weer van 52 consumentenmarkten, van tweedehandsauto’s tot vakantieaccommodatie. In een enquête in de hele EU geeft de consument de markten een score, op basis van 4 componenten: vergelijkbaarheid van aanbiedingen, vertrouwen in bedrijven, problemen en klachten, en tevredenheid over bedrijven.

Onderaan
Daaruit blijkt dat financiële diensten de meest problematische sector vormen: de markten voor beleggingsproducten en hypotheken staan onderaan de ranking en bevinden zich een heel stuk onder het gemiddelde voor de dienstensector. “Het vormt een essentieel onderdeel van het consumentenbeleid van de EU om ervoor te zorgen dat de financiële diensten in het belang van de consumenten werken”, laat de EU weten.

Op basis van de resultaten van het scorebord zullen de diensten van de Commissie een gedragsstudie starten om de consument te helpen de voorwaarden beter te begrijpen. De studie zal (met gedragstesten) verschillende omstandigheden onderzoeken die de bereidheid van de consument om de voorwaarden van de contracten te lezen, en hun begripsvermogen ervan, te verhogen.

Reageer op dit artikel