nieuws

Legal & General: doelkapitaal verdient meer aandacht

Archief

Legal & General heeft onlangs een Masterclass voor financieel adviseurs georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst stond het begrip ‘doelkapitaal’ centraal.

Legal & General: doelkapitaal verdient meer aandacht

“In de particuliere markt zitten we met een enorm probleem”, zegt Arno Dolders, algemeen directeur Legal & General. “Als gevolg van tegenvallende resultaten, hoge kosten en overdreven prognoses is bij de consument massaal weerstand ontstaan tegen beleggen. De werkelijkheid is echter dat zonder beleggen voor veel consumenten de noodzakelijke doelkapitalen niet tegen haalbare kosten bereikt kunnen worden.

Vanzelfsprekend
“Collectief vinden we het vanzelfsprekend dat elk pensioenfonds belegt. En elke fondsbestuurder kan uitleggen dat zonder de mogelijkheid van beleggen, of de beoogde uitkering fors moet worden verlaagd, of de premies fors moeten stijgen. Waar we in de collectieve sector beleggen als iets vanzelfsprekends aanvaarden, is de weerstand bij het individu nog groot. In het kader van de financiële educatie van de consument ben ik er daarom warm voorstander van om meer aandacht te besteden aan zaken als ‘doelkapitaal, koopkracht en risico afbouw’ naar mate de beoogde uitkeringsdatum nadert.”

Eind april heeft Legal & General voor financieel adviseurs een Masterclass georganiseerd. Pieter Krom van Robeco en Theo Krins van Legal & General traden op. De boodschap: goed vermogensadvies vereist regelmatig overleg met de klant. Zodat de producten en de daarbij te verwachten rendementen geadviseerd worden, die passen bij het bereiken van de doelen van de klant.

Extra voorlichting noodzakelijk
“De rente op de kapitaalmarkten is laag”, aldus Theo Krins van Legal & General. “De president van De Nederlandsche Bank sprak onlangs zelfs over de mogelijkheid van een negatieve rente. Dan hebben we het toch over een, voor Nederlandse begrippen, hele bijzondere situatie. De lage rente in combinatie met de vermogensrendementsheffing en koopkrachtverlies maakt het voor consumenten zeer moeilijk om zonder deskundig advies een netto rendement op vermogen te behalen.

“De consument zal meer dan ooit voorgelicht moeten worden over wat realistische beoogde doelkapitalen zijn. Dat geldt op de eerste plaats voor in het verleden afgesloten financiële producten. Het is belangrijk dat consumenten zo vroeg mogelijk weten wat het realistische perspectief is. De boodschap kan voor de consument een tegenvaller zijn. Maar hoe vroeger hij een goed beeld heeft over wat hij in de toekomst kan verwachten aan uitkeringen, hoe langer hij de tijd heeft om hiermee rekening te houden.

Realistische doelkapitalen
“Wij denken”, aldus Pieter Krom van Robeco, “dat Life Cycle fondsen bij veel consumenten een positieve rol kunnen spelen bij het bereiken van realistische doelkapitalen. Belangrijk daarbij is dat gedisciplineerd wordt vastgehouden aan het beginsel dat naarmate de beoogde einddatum nadert, het beleggingsrisico wordt afgebouwd. Ik denk dat bij veel consumenten het gevoel bestaat dat de koersen in de komende jaren gaan stijgen.

“In een stijgende markt, kan de verleiding groot zijn om het risico niet af te bouwen en ‘de rit naar boven’ mee te willen maken. Hoezeer ik dit gevoel snap, is het toch belangrijk dan men vasthoudt aan de strategie. Zeker wanneer de uitkering cruciaal voor de consument is. Bijvoorbeeld omdat daarmee de financiering van de woning moet worden afgelost, of omdat het bepalend is voor een bepaalde minimale oudedagsvoorziening.”

Reageer op dit artikel