nieuws

Jaarcijfers Monuta: daling omzet en resultaat

Archief

Monuta werd in 2013 90 jaar. Het werd een jaar waarin de uitvaartzorgmarkt wederom onder druk stond, door stevige concurrentie en de aanhoudende economische crisis. Monuta zag de omzet licht dalen naar € 274,0 miljoen (2012: €276,4 miljoen). Het nettoresultaat kwam uit op € 11,0 miljoen (2012: € 20,6 miljoen). De Solvency I ratio bedroeg 313% (2012: 331%).

Jaarcijfers Monuta: daling omzet en resultaat

Het nettoresultaat van het uitvaartbedrijf nam af naar €-1,1 miljoen (2012: €1,7 miljoen). Door toenemende concurrentie, met name van zzp‘ers en kleine ondernemers, is de prijs- en margedruk toegenomen. Bovendien speelt de economische crisis nog steeds een grote rol: consumenten zijn kritischer op uitgaven en houden de hand vaker op de knip. Ook de kosten die zijn gemaakt voor herindeling van de organisatie hebben gedrukt op het nettoresultaat. Het aantal door Monuta verzorgde uitvaarten is met 14.394 nagenoeg stabiel gebleven.

Verzekeringsbedrijf
Het nettoresultaat van het verzekeringsbedrijf bedraagt € 12,1 miljoen (2012: € 19,0 miljoen). De nettowinst van het Nederlandse verzekeringsbedrijf bedraagt € 15,1 miljoen (2012: € 21,0 miljoen).De daling is onder meer een gevolg van de lagere koerswinst.

De omzet uit premies bedraagt € 132,8 miljoen (2012: € 126,8miljoen). De beleggingsopbrengsten zijn met € 45,4 miljoen lager dan in 2012 (€ 51,8 miljoen). De brutoproductie bedraagt €590,1 miljoen en is daarmee gedaald ten opzichte van 2012 (€ 644,6 miljoen). Deze daling is een gevolg van de krimpende markt (-38%), wat een resultaat is van het provisieverbod. Ondanks deze daling behoudt en verstevigt Monuta haar koppositie in de markt (marktaandeel 2012: 30% – 2013: 40%).

De verzekeringsportefeuille in Nederland is met ruim 45.000 polissen toegenomen. Monuta bedient nu 1,32 miljoen verzekerden in Nederland en Duitsland. Het verzekerd kapitaal bedraagt € 5,8 miljard.

Duitsland

De verzekeringsportefeuille in Duitsland is met ruim 10.000 polissen gegroeid. De brutoproductie steeg naar € 96 miljoen, ten opzichte van € 78 miljoen in 2012. De productie in Duitsland stijgt ten opzichte van 2012 met € 18 miljoen (23%). Het nettoresultaat van het Duitse verzekeringsbedrijf bedraagt € -3 miljoen (2012: € -2 miljoen). Dit negatieve resultaat is inherent aan het opbouwen van een verzekeringsportefeuille, zegt Monuta.

Reageer op dit artikel