nieuws

EY: Europese verzekeraars liggen op schema met Solvency II

Archief

Bijna 80% van de Europese verzekeraars gaat ervan uit dat zij vóór januari 2016 aan de Solvency II-vereisten voldoen. Dit blijkt uit de European Solvency II Survey 2014 van EY waarin 170 verzekeringsmaatschappijen binnen 20 Europese landen zijn onderzocht. De Nederlandse, Britse en Scandinavische verzekeraars zijn het best voorbereid, terwijl de Franse, Duitse, Griekse en Centraal- en Oost-Europese verzekeraars er minder vertrouwen in hebben.

EY: Europese verzekeraars liggen op schema met Solvency II

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verzekeraars klaar zijn voor de implementatie van Pilaar 1 en voldoen aan de meeste vereisten voor Pilaar 2, het governance-systeem. Pilaar 3, de rapportagevereisten, vormt nog steeds een enorme uitdaging.

Minder voorbereid dan gedacht

Paul de Beus, partner bij EY en Solvency II Taskforce leider: “De opschorting van de deadline voor implementatie van Solvency II tot 2016 heeft onder verzekeraars tot een groter vertrouwen geleid dat zij op tijd aan de vereisten kunnen voldoen – volgens de Nederlandse verzekeraars reeds in 2015. Naarmate de verzekeraars echter een realistischer idee krijgen van de mate waarin zij klaar zijn voor implementatie, wordt duidelijk dat sommige van hen minder voorbereid zijn dan zij zelf hadden verwacht. Velen hebben hun plannen eenvoudigweg met minstens een jaar uitgesteld, wat deze partijen nu wel eens in de problemen zou kunnen brengen. Hoewel verzekeraars er geen twijfel over laten bestaan dat zij de effectiviteit van hun risicomanagement proberen te verbeteren, dient er wat betreft rapportage, data en IT nog wel het een en ander te gebeuren.”

Verzekeringsmaatschappijen lijken over het algemeen goed voorbereid te zijn op alle onderdelen van Pilaar 1, waarbij de Franse, Nederlandse en Italiaanse verzekeraars vrijwel volledig aan de eisen zullen voldoen. De Griekse, Portugese en Centraal- en Oost-Europese verzekeraars zijn minder voorbereid. Bijna 85% van de respondenten geeft echter aan dat zij wat betreft de effectiviteit en/of efficiëntie bij het voldoen aan de vereisten op grond van Pilaar 2 nog ruimte voor verbetering zien.

Eerste lijn

De Beus: ‘Verzekeraars weten dat zij de inbedding van een risicocultuur in de eerste lijn effectiever moeten aanpakken. De top-4 van verbeteringen waarvan verzekeraars hebben aangegeven dat deze de effectiviteit van hun risicomanagement zouden kunnen verhogen, hebben allemaal te maken met de interactie met de eerste lijn. De veranderingen scoorden echter ook hoog als het ging om hoe moeilijk het zou zijn om ze te realiseren.

Ondanks dat Nederland het verst is met de implementatie van de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA), heeft de ORSA oefening 2013 van DNB nog wel een aantal bevindingen opgeleverd die verzekeraars kunnen gebruiken bij het maken van de Eigen Risico Beoordeling die sinds dit jaar verplicht is. Ook blijkt uit de beoordeling van DNB dat nog steeds slechts de helft van de verzekeraars het kapitaalbeleid voldoende inzichtelijk heeft kunnen maken.”

Bijna 76% van de respondenten geeft aan dat zij nog aan de meeste of alle Solvency II-rapportagevereisten moeten voldoen (slechts een marginale verbetering ten opzichte van 80% in 2012).

Amper verbeterd

De Beus: ‘De mate waarin men klaar is voor implementatie is sinds 2012 amper verbeterd. Onzekerheid over de implementatie en herhaald uitstel wat betreft het tijdpad kunnen hiervoor een verklaring zijn maar het is van belang om deze projecten in 2014 voorrang te geven. Gezien de huidige status moet de overgangsverslaggeving over 2015 grotendeels handmatig worden gedaan. Dat is geen wenselijke situatie gezien het feit dat Nederlandse verzekeraars al in 2015 verplicht zijn diverse kwartaal- en jaarstaten op Solvency II grondslagen en richtlijnen aan DNB te rapporteren.”

De gereedheid van de data en systemen voor Pilaar 3 blijft nog steeds achter op Pilaar 1 en 2. Slechts 25% van de verzekeraars heeft een systeem geselecteerd om aan de vereisten van Pilaar 3 te kunnen voldoen. Daarnaast geeft 66% van de respondenten aan dat de data en systemen er niet op zijn ontworpen om buiten de normale verslaggevingscyclus om ORSA’s uit te voeren.
De Beus vervolgt: “Het is geen verrassing dat het besluit om projecten stil te leggen dan wel als ‘business as usual’ te behandelen, betekent dat er het afgelopen jaar binnen alle pijlers op het gebied van data en IT slechts beperkt vooruitgang is geboekt. Snelle kloofanalyses, prioritering en sterk projectleiderschap zijn vereist om de deadlines alsnog te halen.”

Meer vertrouwen

Met het oog op het uitstel van de implementatie van Solvency II met twee jaar, lijken verzekeraars er meer vertrouwen in te hebben dat hun intern ontwikkelde risicomodellen zullen worden goedgekeurd voor gebruik vanaf de ingangsdatum. Van de ondervraagde verzekeraars is 67% van mening dat zij dan klaar zijn. Dit geeft de extra tijd weer die zij hebben gekregen om hun projecten af te ronden.

Het hele onderzoek staat hier.

Reageer op dit artikel