nieuws

Stef Blok: Nieuwe regels hypotheekgarantie zijn niet contraproductief

Archief

In een ingezonden stuk in het FD van vandaag reageert Stef Blok op een opinieartikel van Peter van den Berg en Dolf van den Brink over de nieuwe regels voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Blok vindt dat de auteurs tot deze conclusie komen op basis van onjuiste veronderstellingen.

Stef Blok: Nieuwe regels hypotheekgarantie zijn niet contraproductief

In het artikel (FD, 27 november) zeggen Van den Berg en Van den Brink dat de nieuwe regels voor de NHG  contraproductief dreigen uit te pakken.
De reactie van Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst.:
"Zo wordt verondersteld dat huishoudens binnen de ‘loan-to-value’ (LTv)-norm moeten blijven, waardoor de prijs van de nieuwe woning niet meer mag bedragen dan de marktwaarde minus de restschuld. Dit is onjuist.
Restschulden mogen namelijk meegefinancierd worden binnen de NHG, ook als dit leidt tot een hogere LTv-ratio. Dit laatste is cruciaal: de financieringsmogelijkheden voor huishoudens worden niet verkrapt, maar binnen verantwoorde grenzen verruimd. De conclusie van de auteurs dat de maatregelen leiden tot een daling van de huizenprijzen, en daarmee tot een verslechtering van de bankbalansen, is dus onterecht. Juist het feit dat huishoudens hun restschulden tot voor kort moeilijk konden financieren, had een negatief effect op de woningmarkt.
Daarnaast stellen de auteurs dat de invoering van een 10% eigen risico voor banken op NHG-leningen leidt tot hogere risicogewogen kapitaaleisen. Zij vergeten hier te melden dat banken op NHG-leningen afgesloten voor 1 januari 2013 al een eigen risico hebben, doordat de garantie annuïtair afloopt terwijl de meeste consumenten niet annuïtair aflossen. Nu annuïtair aflossen de norm is geworden, is dit risico verdwenen voor nieuwe NHG-hypotheken. Met de invoering van een eigen risico voor nieuwe NHG-hypotheken wordt de oude situatie hersteld. Materieel verandert hier dus weinig. Het artikel stelt het nut van een eigen risico ter discussie, terwijl juist de ervaringen in andere landen de gevaren van volledige overheidsgaranties duidelijk maken. Het kunnen meefinancieren van restschulden is belangrijk voor de doorstroming en daarmee voor het herstel op de woningmarkt. De aanpassingen van de NHG zijn bovendien onderdeel van een breder hervormingspakket gericht op een stabielere woningmarkt met lagere schulden. We zien momenteel het eerste herstel op de woningmarkt.
Laten we daaraan vasthouden."
(FD, pag. 10)
Overig verzekeringsnieuws vandaag in de media:
 
Geef pensioenfondsen meer eigen verantwoordelijkheden bij vaststellen risicoprofiel
(FD, pag. 11)

Pensioenpremie ABP omlaag
(AD, pag. 21)

Extra aflossen op je huis kan handig zijn
(AD Geld Enzo, pag. 22)

Zzp-ers krijgen een keuzepensioen
(FD, pag. 3)

Reageer op dit artikel