nieuws

Onderhandelingsresultaat over nieuwe CED-cao

Archief

 

De vakorganisaties en de CED-directie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de circa 950 personeelsleden, werkzaam in de Nederlandse vestigingen.
 
Als de vakbondsleden kunnen instemmen met het resultaat, krijgen de CED-medewerkers in totaal 3,5% salarisverhoging, verdeeld over dit jaar en volgend jaar. De nieuwe cao loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 en de genoemde salarisverhogingen (2 x 1,75%) gaan in op 1 juli 2011 en 1 juli 2012.
 
CED handhaaft de bestaande zaterdagtoeslag en ziet af van de invoering van een werknemersbijdrage aan de pensioenpremie. De plannen die de CED-directie oorspronkelijk had voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor overwerkvrijstelling van 55 naar 60 jaar zijn eveneens van tafel gegaan.
 
Er zal bij CED voortaan meer aandacht worden besteed aan de scholing van medewerkers, onder meer door het onderwerp standaard op te nemen in de functioneringsgesprekken. Datzelfde geldt voor een loopbaancheck. Verder komen er projectgroepen waarin ook de vakorganisaties zitting krijgen en die zich onder meer bezig gaan houden met levensfasebewust personeelsbeleid bij CED en vergroting van de arbeidsmarktparticipatie (onder meer door de inzet van Wajongeren).
 

Reageer op dit artikel