nieuws

Vijf ton in tien seconden

Archief

 

Vijf ton in tien seconden
Op woensdagmiddag 4 juni werd in een werkelijk tropisch warm zaaltje van perscentrum Nieuwspoort in Den Haag het jaarverslag 2002 van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gepresenteerd. De belangstelling van de pers was goed te noemen. De meeste grote kranten waren vertegenwoordigd, het NOS Journaal stond te filmen en ook enkele vakbladen gaven acte de presence. PVK-voorzitter Dirk Witteveen hield eerst een korte toespraak, waarna talloze vragen losbarstten en die gingen vrijwel allemaal over de soliditeit van de pensioenfondsen.
Maar opeens ging het in het geheel niet meer over pensioenfondsen, maar om een ander favoriet onderwerp in de media anno 2003: de honorering van topmanagers in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties.
Een verslaggeefster begon plots te verhalen over een artikel een week eerder in het blad Intermediair waarin onder meer (niet met naam en toenaam) kritiek was verwoord op het salaris van het nieuwe PVK-bestuurslid Flip Klopper. Hij is per 1 mei 2002 aangetreden als opvolger van Piet Keizer en het zou minister Arend Jan de Geus (Sociale Zaken) zijn geweest, die commentaar op diens honorering had geuit.
Witteveen reageerde met te zeggen: "Ja, Klopper verdient meer dan Keizer verdiende". Vervolgens liet hij zich quasi filosoferend ontvallen: "Hoe moet je in deze tijd salarissen vaststellen?" Witteveen herpakte zich door te stellen: "Wat er nu op pag. 64 staat, heeft de volledige instemming van De Geus".
De naast Witteveen zittende Klopper had absoluut geen behoefte om uit de wind te worden gehouden en merkte op, dat er "verder niks geheimzinnigs" aan is. Vervolgens schetste hij de gang van zaken in een sollicitatiegesprek, waarin professor Piet Korteweg (voorzitter van de raad van toezicht van de PVK) over het salaris was begonnen. Klopper: "Korteweg zei dat bij deze functie een salaris van vijf ton paste. Het gesprek over de honorering heeft niet langer dan tien seconden geduurd. Ik heb nimmer méér gevraagd."
Wie op bladzijde 64 in het PVK-jaarverslag kijkt, kan direct zien dat het guldensbedrag van vijf ton lineair vertaald is in euro’s, te weten e 226.890. En dat is eigenlijk maar weinig minder dan de bestuursvoorzitter verdient, want Witteveen staat voor het kalenderjaar 2002 genoteerd voor e 232.200.
Twee dagen na de persconferentie ging het ineens niet om het salaris van Klopper, maar om de honorering van Witteveen. In schriftelijke vragen aan minister Zalm (Financiën) stelde de CDA-Kamerleden Eski en Van Loon-Koomen, dat uit het jaarverslag 2002 van de PVK blijkt dat het salaris van de voorzitter van de PVK in 2002 met 13,7% is gestegen ten opzichte van 2001. "Kent u de motivatie voor deze stijging en valt dit naar uw mening binnen aanvaardbare en verantwoorde normen?", willen zij weten.
Wij kunnen het antwoord wel alvast geven. Door Klopper e 226.890 te willen betalen, moest het salaris van Witteveen (dat in 2001 nog e 204.200 bedroeg) met toch wel meer dan 10% worden verhoogd. De eerste man kan immers niet minder verdienen dan de tweede. Toch?
De beide CDA-parlementariërs willen kennelijk niet nóg een keer onaangenaam verrast worden en hebben meteen gevraagd op welk bedrag het jaarsalaris van Witteveen voor 2003 en 2004 is vastgesteld. Zie voor het antwoord (als Zalm tempo maakt) de eerstvolgende editie van Jus d’Assurance.
 
 
 
Interpolis wint opnieuw badmintontoernooi Numerando
Eind mei werd voor het derde jaar in successie het door Numerando georganiseerde badmintontoernooi voor de verzekeringsbranche gehouden. Van grijze muizen in saaie pakken was daar absoluut geen sprake. Niet minder dan 21 teams – met klinkende namen als Bier op Tafel (Interpolis), De laatste keer (Zurich) en The Smashing Fellows (Stad Rotterdam) – streden, verdeeld over drie poules, om de felbegeerde bekers.
In de poule van de gevorderden kende Interpolis geen clementie met Zurich (ondanks De laatste keer) en werd de finale overtuigend met 33-11 en 26-13 gewonnen. Op de derde plaats in deze poule eindigde het opleidingsbureau Dijdidakt. Interpolis was vorig jaar ook winnaar.
In de middenpoule bleek de Beijer Adviesgroep veel te sterk voor Hooge Huys, zodat promotie naar de gevorderdenpoule voor Beijer voor volgend jaar een feit is. Nationale-Nederlanden werd hier derde.
De beginnerspoule werd gewonnen door de Spaceshuttles van Levob die in een spannende finale Stad Rotterdam achter zich lieten. In de strijd om de derde en vierde plaats trokken The Bolds & The Beautifuls van Amev ten koste van de Professionals van Numerando aan het langste eind.
 

Reageer op dit artikel