nieuws

Belasting op vermogen omlaag, aanslag directeur-grootaandeelhouder omhoog

Archief

Omdat het huidige fictieve rendement van 4% door de lage rentes op spaarrekeningen niet realistisch is moet vermogen minder zwaar worden belast. Ondernemer worden daarentegen zwaarder belast. Dit is de kern van het advies van de commissie-Van Dijkhuizen dat gisteravond aan Frans Weekers, staatssecretaris Financiën, is overhandigd.

Belasting op vermogen omlaag, aanslag directeur-grootaandeelhouder omhoog

Belasting op vermogen omlaag, aanslag directeur-grootaandeelhouder omhoog
Omdat het huidige fictieve rendement van 4% door de lage rentes op spaarrekeningen niet realistisch is moet vermogen minder zwaar worden belast. Ondernemer worden daarentegen zwaarder belast. Dit is de kern van het advies van de commissie-Van Dijkhuizen dat gisteravond aan Frans Weekers, staatssecretaris Financiën, is overhandigd.
Deskundigen hebben gekeken naar een ingrijpende vereenvoudiging van het belastingstelsel. De wijzigingen leveren volgens het Centraal Planbureau ruim 140.000 arbeidsplaatsen op.
De commissie had vorig jaar tijdens de kabinetsformatie al een tussenrapport geleverd. Het idee was van vier naar twee belastingschijven te gaan, waarbij de eerste schijf van 37% wordt verlengd van circa € 20.000 naar ruim € 60.000. Twaalf miljoen van de dertien miljoen belastingplichtigen komen daaronder te vallen. De hypotheekrenteaftrek werd in dat plan al beperkt tot 37%, ook voor bestaande gevallen. Op termijn volgt hier dus een volgende stap. De extra aftrek voor zelfstandigen en starters komt te vervallen.
Inmiddels is de studie naar box 2 en box 3 en naar een eenvoudiger toeslagensysteem af en daarmee het hele rapport.
Op termijn zullen het eigenwoningbezit en de hypotheekschuld geleidelijk verschuiven van inkomensbox 1 naar vermogensbox 3, in het voorstel. De renteaftrek daalt hierdoor voor iedereen naar 30%. Deze wijziging moet daarom pas geleidelijk ingaan, nadat de woningprijzen weer een paar jaar aan het stijgen zijn.
De huidige huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget worden in één huishoudtoeslag gestopt, die lineair daalt naarmate het gezinsinkomen stijgt.
Voor de kwart miljoen ondernemers met een eigen zaak wordt het belastingstelsel ingrijpend duurder. Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) moeten zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ geven voor de inkomstenbelasting. Daar mogen ze nu 30% op korten, maar dat wordt beperkt tot 10%. Dat levert de schatkist €1 mrd extra op.
Het in de onderneming opgebouwde vermogen wordt ook belast in box 2, conform de regels voor box 3, als een voorheffing op de uiteindelijke fiscale afrekening bij beëindiging van een bedrijf. Dit kost dga’s € 200 mln per jaar.
Net als in box 1 gaat in box 2 het tarief omlaag, van 25% naar 22%. Zo blijft de dga, die al vennootschapsbelasting heeft betaald, ongeveer in lijn met zelfstandigen die niet in box 2 vallen.
(FD, pag. 1)
 
Overig verzekeringsnieuws vandaag in de media:
“AFM moet vooral niet op de stoel van de belegger gaan zitten”
(FD, pag. 19)
Pensioengat? De NS laat je niet in de steek
(Volkskrant, pag. 25)
Wordt pensioenpremie belasting – column Peter de Waard
(Volkskrant, pag. 21)

Reageer op dit artikel