nieuws

Nieuwe campagne Zwitserleven moet klant in beweging krijgen

Archief

Mkb

Vorig jaar boekte Zwitserleven 45% groei in de mkb-markt. Die toename zet dit jaar in afgezwakte vorm door. “We zijn in het eerste halfjaar zowel in het mkb-segment als in de grootzakelijke markt met 10% gegroeid, gemeten naar productie. Onze brutopremie is met 5% toegenomen, terwijl de markt is gestabiliseerd. Ons marktaandeel is dus groter geworden.” Bij het sluiten van nieuwe contracten richt Zwitserleven zich vooral op premiebetalende posten. “Wij richten ons vooral op bedrijven met veel actieve deelnemers. Daardoor hoeven we geen of minder verleden in te kopen van oudere deelnemers.”
 
Pensioenregister
Het Nationaal Pensioenregister heeft volgens Van Woerkom meer bijgedragen aan bewustwording dan vooraf was ingeschat. “Het heeft heel erg geholpen; wij hebben zeker in het begin van het jaar tientallen vragen per dag gekregen. Alleen kwamen die vaak van 50-plussers en niet van jongeren, terwijl het nu juist zo belangrijk is om tijdig met je pensioen bezig te zijn, zodat je een beter eindresultaat bereikt.”
 
Negatief bijeffect
Van Woerkom signaleert nu al dat een aantal adviseurs, vooruitlopend op de WFT-vergunning voor pensioenadvisering, stopt met pensioenen. Per 1 juli heeft Zwitserleven de afsluitprovisie afgeschaft en dat lijkt een negatief bijeffect te hebben: “We zien dat vooral bedrijven met slechts enkele deelnemers daardoor geen contracten meer willen sluiten. Zij hadden voorheen ‘gratis’ advies, maar moeten nu voor een gesprek een fee gaan betalen die bijna net zo hoog is als de jaarpremie voor de deelnemers. En het advies voor een klein bedrijf is niet per se eenvoudiger.” Volgens Van Woerkom is het nog te vroeg om over een trend te spreken. “Over drie maanden hebben we daar een duidelijker beeld van.”
 

Reageer op dit artikel