nieuws

Kabinet laat tekort oplopen in ruil voor polderdeal

Archief

Het kabinet gaat voorlopig nog niet € 4,3 mrd extra bezuinigen in 2014 zoals het op 1 maart aankondigde. Het begrotingstekort wordt daarom ook volgend jaar nog niet teruggedrongen tot de Europese norm van 3% van het bbp. Ministerpresident Mark Rutte maakte gisteravond bekend de uitvoering van de aanvullende bezuinigingen uit te stellen tot augustus. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan een wens van de werkgevers en vakbeweging en kan daardoor met hen tot een sociaal akkoord komen.

Kabinet laat tekort oplopen in ruil voor polderdeal

Het laten oplopen van het begrotingstekort staat op gespannen voet met de Europese afspraken hierover. Deze polderdeal geeft volgens Rutte vertrouwen aan burgers en een impuls aan de economie en helpt daarmee Nederland weer op de been. De regering dan alsnog zonder de aanvullende bezuinigingen van € 4,3 mrd de begrotingsnorm halen, meent het kabinet.
Of het sociaal akkoord inderdaad zo’n positief effect heeft of dat hier sprake is van wensdenken, wordt deze zomer bekeken. Rutte sluit eventuele andere bezuinigingen niet uit, omdat hij toch wil vasthouden aan de 3%-begrotingsnorm.
In de polderdeal is afgesproken dat de vereenvoudiging van het ontslagrecht en de bekorting van de WW-duur worden uitgesteld tot 2016, als de economische crisis hopelijk voorbij is. De WW-duur wordt dan vanaf 2016 gefaseerd ingeperkt tot twee jaar in 2019. Werkgevers en bonden mogen wel per sector en cao afspraken maken over een langere WW, die zij dan zelf via premies moeten betalen.
Conform het regeerakkoord wordt de ontslagvergoeding ten hoogste € 75.000. Er komt een overgangsregeling voor oudere werknemers.
Sociale partners en het kabinet hebben ook afspraken gemaakt over de aanpak van flexwerk. Zo komt er een verbod op nulurencontracten in de zorg. Daarnaast mag een werkgever zijn werknemer maar drie tijdelijke contracten in twee jaar aanbieden. Nu zijn dat er drie in drie jaar. Het is de bedoeling dat de werkgever zijn tijdelijke contract zo sneller een vast contract aanbiedt.
(FD, pag. 1)
 
Overig verzekeringsnieuws vandaag in de media:
Huiseigenaren halen massaal woningen van koopmarkt af
(NRC, pag, 2)
 
Schippers: Premies omlaag
(Trouw, pag. 9)
 
Huizenmarkt toch weer in dal
(Trouw, pag. 13)
 
‘Meer concurrentie bij hypotheek nodig’
(Trouw, pag. 13)
 
Zorgverzekeraars onder druk gezet
(Telegraaf, pag. 23)
 
Kleine lettertjes, groot belang
(AD, pag. 18)
 
Scheefhuur al gedeeltelijk door praktijk rechtgetrokken
(Volkskrant, pag. 8)

 

 

Reageer op dit artikel