nieuws

Zorgschulden stapelen zich op

Archief

Het aantal mensen dat een betalingsregeling moet treffen met de zorgverzekeraar is in de afgelopen zes maanden met 35% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit schrijft NRC Handelsblad op basis van een rondgang langs zeven zorgverzekeraars met in totaal 14 miljoen klanten.

Zorgschulden stapelen zich op

De regelingen betreffen zowel de zorgpremie als het in rekening gebrachte eigen risico. In de eerste zes maanden troffen de onderzochte zorgverzekeraars met in totaal 164.000 Nederlanders een regeling. Verzekeraars bieden in de meeste gevallen na twee maanden achterstand een regeling aan. Bij een achterstand van meer dan zes maanden volgt een aanmelding bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat dan de premieheffing overneemt en daar een boeteverhoging van 30% aan toevoegt. Dit overkomt volgens de NRC jaarlijks rond 290.000 mensen. Dit aantal zal alleen maar toenemen als het eigen risico volgend jaar fors omhoog gaat, zo wordt gesuggereerd. Ook stelt de krant dat niet alle verzekeraars zich even soepel opstellen nu door de economische crisis een grotere groep mensen in de problemen komt. Waar de een royeert na drie maanden betalingsachterstand hebben andere maatschappijen meerdere vormen van betalingsregelingen op de plank liggen. Overigens zijn zorgverzekeraars verplicht om verzekerden die vanwege wanbetaling zijn geroyeerd bij de concurrent, te accepteren voor de basisverzekering.

Reageer op dit artikel