nieuws

‘Vier diploma’s te veel voor pensioenadviseur’

Archief

Basis en inkomen overbodig

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) vindt vier diploma’s te veel voor de pensioenadviseur. Dat schrijft voorzitter Theo Gommer aan het ministerie van Financiën in reactie op het Ontwerpbesluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen dat ter consultatie aan de markt is voorgelegd.

Een pensioenadviseur moet zich straks in vier modules bekwamen: basis, inkomen, vermogen en pensioenverzekeringen. De NOPD vindt dat te veel. “Vier afzonderlijke diploma’s is niet reëel voor een pensioenadviseur. Voor het onderdeel inkomensverzekering zien wij geen toegevoegde waarde. WW-verzekeringen komen slechts zelden voor en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen horen of bij vermogen of bij pensioen.” Ook vindt de NOPD het niet nodig dat een pensioenadviseur de basismodule moet doen. “Eventuele relevante onderwerpen kunnen prima worden meegenomen in een van de andere modules.”
De NOPD staat niet alleen in deze kritiek. Ook Robbert van Woerden, pensioenspecialist bij de Pensioennavigator, geeft in zijn reactie op het Ontwerpbesluit aan dat de module inkomen te veel gevraagd is. “In Wft Inkomen zit een aantal aspecten die niet horen bij het beroep van pensioenadviseur. De belangrijkste daarvan zijn verzuim- en zorgverzekeringen. De meeste pensioenadviseurs willen zich sec bezighouden met een professioneel pensioenadvies. Employee-benefitsadviseurs die behalve pensioen ook deze verzekeringen willen adviseren, zouden naar keuze Wft Inkomen extra kunnen doen.”

Benamingen
Met de benamingen ‘adviseur vermogen’ en ‘adviseur pensioen’ die in het ontwerpbesluit staan, is de NOPD niet erg gelukkig. Beter is het om te komen tot een pensioenadviseur particulier en een pensioenadviseur werkgever, aldus de organisatie. Dat zou ook beter aansluiten op de beleving van de consument. “Die denkt bij vermogen niet aan inkomen en lijfrente, maar aan sparen en beleggen.”
Tot slot pleit de NOPD voor ‘real time’ permanente educatie per kwartaal. “Juist in de komende jaren gaan de ontwikkelingen erg snel. In het belang van het consumentenvertrouwen in financiële dienstverleners moet de kwaliteit van de dienstverlening zo goed mogelijk zijn. Dat kan alleen als de periode tussen de implementatie van nieuwe ontwikkelingen en het tijdstip waarop adviseurs daarvan verplicht kennisnemen, zo kort mogelijk is.” Het voorstel is dan ook dat iedere diplomahouder moet aantonen dat hij elk kwartaal zorgt voor het voldoende updaten van zijn kennis.

Reageer op dit artikel