nieuws

Verzekeraars leven zelfregulering minder na

Archief

Verzekeraars leven de onderling afgesproken regels minder na. Was er vorig jaar nog een aantoonbare naleving van zelfregulering bij 74% van de verzekeraars, op dit moment voldoet 61% hieraan. Dit blijkt uit het rapport van de Stichting toetsing verzekeraars over het self assessment 2012.

Verzekeraars leven zelfregulering minder na

Het Verbond van Verzekeraars stelt, als opdrachtgever van het onderzoek, gematigd positief te zijn over de resulaten. In de self assessments zijn 15 van de 41 gedragscodes en bedrijfsregelingen van verzekeraars getoetst. Vooral de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (18%) en de Gedragscode Verzekeraars (8%) worden door een substantiële groep verzekaars niet aantoonbaar nageleefd. Het Verbond gaat leden die de eerste code niet naleven aansporen om alsnog hieraan te voldoen. Ook komt er begin 2013 een themadag voor de leden over de gedragscode en het bijbehorende protocol. De Gedragscode Verzekeraars krijgt een prominente plaats in de diverse communicatiemiddelen van het Verbond.
De naleving van regelingen gericht op het klantbelang, zoals de Kwaliteitscode Rechtsbijstand, de Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen, de Modellen De Ruiter en de Gedragscode Behandeling Letselschade, is nagenoeg 100%. 

Reageer op dit artikel