nieuws

Verzekeraars bepleiten verscherpte aanpak WGA

Archief

Het beroep op de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) neemt sterk toe. Inmiddels ontvangen 110.000 werknemers een WGA-uitkering waarvan de uitvoering zowel bij het UWV als bij de werkgevers en hun verzekeraars ligt. Het ‘zorgwekkende tempo’ van de groei is voor het Verbond van Verzekeraars reden om te pleiten voor betere samenwerking tussen verzekeraars en UWV, scherpere afspraken over re-integratie en reparatie van onevenwichtigheden in het stelsel. 

Verzekeraars bepleiten verscherpte aanpak WGA

De laatste jaren neemt het beroep op de WGA volgens het Verbond sterker toe dan verwacht. Een groter aantal oudere werknemers en toewijzing van eerder afgewezen aanvragen zijn hier debet aan. Ook worden meer mensen door het UWV gekwalificeerd als niet-duurzaam arbeidsongeschikt waardoor ze onder de WGA vallen in plaats van de IVA, de regeling voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.
“Het WGA-stelsel prikkelt alle betrokkenen tot maximale inspanningen op het gebied van preventie en re-integratie”, aldus Verbondsdirecteur Harold Herbert. “De hybride uitvoering zorg echter ook voor grote onderlinge afhankelijkheden tussen de betrokkenen. Dat element behoeft dringende verbetering om de negatieve trend, een steeds hoger instroom in de WGA, te keren.”

Reageer op dit artikel