nieuws

‘Verzekeraar komt bij Wabeke weg met 30% kosteninhouding’

Archief

Tros-programma Radar besteedde vorige week veel aandacht aan het voorstel van Wabeke over de kosten van beleggingspolissen. Onder meer werd hoogleraar Financiële Markten Arnoud Boot gevraagd naar zijn mening.

Boot vindt de aanbeveling niet voldoende. Een jaarlijkse inhouding van 3,5% aan kosten op een beleggingspolis leidt volgens hem tot een gemiddeld kostenpercentage over de hele looptijd van 40%. “Die berekeningswijze leidt ertoe dat Wabeke eigenlijk tegen verzekeraars zegt: als u zich 30% heeft toegeëigend, dan komt u ermee weg. Als u zich 60% heeft toegeëigend, wil ik een stukje terug. Dat moeten verzekeringnemers natuurlijk niet accepteren.”
Volgens Boot moeten verzekerden zich organiseren en gezamenlijk naar de rechter stappen, met de correspondentie met de verzekeraar uit de afgelopen jaren onder de arm. “Daaruit blijkt hoe zij in het donker gehouden zijn. Je valt bijna lachend van je stoel als je die correspondentie ziet. Als verzekerden zich goed organiseren, maken zij veel kans bij de rechtbank.”
In het donker
Boot schetste een beeld van de verkoop van beleggingsverzekeringen vanaf de jaren negentig.
“Het was bijna onmogelijk om erachter te komen wat de kosten waren. Zelfs tussenpersonen werden in het donker gehouden. Dat was voor een groot deel een bewuste strategie, want die moesten tenslotte het product verkopen. Keer op keer is er beterschap beloofd en keer op keer is er gezocht naar een uitweg om transparantie te vermijden. Verzekeraars wisten dat deze markt ingedamd ging worden en zagen dat ze nog een paar jaar hadden om heel veel polissen op de markt te brengen. Er was geen enkel belang bij het opbouwen van een reputatie, want de markt zou toch verdwijnen. Het Verbond van Verzekeraars is door de belangrijkste leden op veel momenten teruggefloten om iets aan dit probleem te doen.”

Reageer op dit artikel