nieuws

Verbond wil polishouder meer inzicht geven in beleggingspolis

Archief

De informatie die levensverzekeraars aan polishouders geven over beleggingsverzekeringen, bijvoorbeeld over de kosten van dergelijke polissen, kan beter. Dat erkennen de verzekeraars zelf. Een speciale commissie, onder leiding van voormalig Ombudsman Verzekeringen Job de Ruiter, moet daartoe aanbevelingen doen.

De commissie is ingesteld door het Verbond van Verzekeraars. Naast De Ruiter zijn nog vijf “gezaghebbende mensen met kennis van de verzekeringsbranche” gevraagd zitting te nemen in de commissie, die deze maand van start gaat. Komend najaar worden de adviezen en aanbevelingen verwacht.
Het Verbond zegt tegemoet te willen komen aan “de eisen van consument, overheid en toezichthouder.” In het eigen blad Verzekerd! licht Verbond-directeur Richard Weurding de motieven voor het instellen van de commissie verder toe. “Het vertrouwen in de bedrijfstak daalt”, zo verwijst hij naar de jongste ‘consumentenmonitor’ (zie AM 9, pag. 13). Verder heeft de Autoriteit Financiële Markten zich onlangs verdiept in unit-linkedverzekeringen en legt huidig Ombudsman Verzekeringen Jan Wolter Wabeke in zijn laatste jaarverslag de vinger enkele malen op de zere plek van de hoge en weinig transparante kosteninhoudingen bij beleggingsverzekeringen.
“We moeten consumenten helder inzicht bieden in de kosten en de opbouw van een product. Dat is noodzakelijk voor verantwoorde beslissingen”, voegt Verbond-woordvoerder Hennie Zoontjes daar nog aan toe.
Niet bindend
“De politiek vindt dat er meer werk moet worden gemaakt van transparantie”, aldus Weurding, die het wetsvoorstel van De Vries en Depla om banken ook toegang te bieden tot lijfrentesparen als “een motie van wantrouwen” beschouwt. Weurding verwijst verder naar de steeds groter wordende maatschappelijke rol van verzekeraars, een gevolg van de terugtredende overheid. “Wij moeten pro-actief en toekomstgericht laten zien hoe open, klantgeoriënteerd en betrouwbaar we zijn. Alleen dan zal ons een rol worden gegund.”
De aanbevelingen die de Commissie Transparantie Beleggingsverzekeringen dit najaar gaat doen, zijn niet bindend. “Maar als het verstandige adviezen zijn, zullen wij daar ook zeer verstandig mee omgaan”, zegt Weurding. “We stellen geen commissie in om het advies uiteindelijk naast ons neer te leggen.”

Reageer op dit artikel