nieuws

Verbond bepleit mediation bij langlopende letselzaken

Archief

Als het aan het Verbond van Verzekeraars ligt, krijgen slachtoffers van letselschadezaken recht op onafhankelijke bemiddeling (zoals mediation) als een zaak langer dan drie jaar loopt en zij niet tevreden zijn over de aanpak door de verzekeraar. Tevens vraagt de betrokken schadeafdeling van de verzekeraar na twee jaar altijd een second opinion.

Verbond bepleit mediation bij langlopende letselzaken

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen die het Verbond doet om de afhandeling van letselschade verder te verbeteren. Met de nieuwe aanbevelingen wil het Verbond voorkomen dat een letselschaderegeling te lang duurt en daardoor onnodig belastend wordt voor het slachtoffer. De nieuwe aanpak beoogt eventuele geschillen tijdig te voorkomen of op te lossen. De aanbevelingen kennen een proefperiode van drie jaar en zullen daarna geëvalueerd worden. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie zal bezien worden of de aanbevelingen kunnen worden omgezet in een voor de leden bindende bedrijfsregeling.
De aanbevelingen van het Verbond sluiten aan bij de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschaderaad en eerdere voorstellen van de Stichting de Ombudsman.

Reageer op dit artikel