nieuws

‘Veel onduidelijkheid bij accountants over vergunning voor pensioenadvies’

Archief

 

Accountants die een vergunning voor pensioenadvies willen aanvragen en gebruik willen maken van het overgangsregime van de AFM hebben nog tot 15 april de tijd. Volgens de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is het accountants niet altijd duidelijk welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn.. Om hun keuze te vergemakkelijken heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onlangs de brochure ‘Wel of geen vergunning aanvragen’ opgesteld, specifiek gericht op pensioenadvisering door accountantskantoren. Een vraag die bij veel kantoren leeft, aldus de NBA, is of de huidige wijze van pensioenadvisering kan worden voortgezet binnen de kaders van de vrijstellingsregeling. Binnen deze regeling mag een beroepsgroep als accountants pensioenadviezen geven, zolang die maar ‘marginaal’ onderdeel uitmaken van de totale werkzaamheden. De AFM gaf vorig jaar al aan dat deze kaders streng worden uitgelegd. Kantoren kregen het advies om een vergunning aan te vragen, in plaats van te vertrouwen op de vrijstellingsruimte. Inmiddels heeft de toezichthouder een verkort overgangsregime vastgesteld voor accountants die pensioenadvies willen blijven geven. Wie daar gebruik van wil maken, moet vóór 15 april 2012 de vergunning aanvragen. Het regime houdt in dat de instellingen na vergunningverlening zes maanden de tijd krijgen om de vakbekwaamheid in orde te maken. Het regime geldt alleen voor kantoren die voor 1 januari 2012 aantoonbaar actief waren in pensioenadvisering en gebruikmaakten van de vrijstelling. Afwegen De NBA adviseert in de brochure haar leden om goed af te wegen of een vergunning aanvragen noodzakelijk is. Is pensioenadvisering een van de kernactiviteiten van het kantoor of kan het kantoor uit de voeten met de vrijstellingsregeling? Probleem daarbij is dat onder accountants veel onduidelijkheid bestaat of bepaalde werkzaamheden al dan niet vergunningplichtig zijn, zoals het doorgeven van salarismutaties in het kader van de pensioenregeling. “Wij willen op korte termijn met de AFM in overleg treden om te bezien of voor veel voorkomende cases een algemeen geldende interpretatie afgegeven kan worden”, aldus de NBA. In de brochure komt ook het advies aan de DGA over pensioen in eigen beheer aan de orde. Dat is in beginsel niet vergunningplichtig omdat ‘eigen beheer’ niet als financieel product in de Wft valt aan te merken.

Reageer op dit artikel