nieuws

Taak pensioenadviseur wordt bepalend voor ‘WFT-Pensioen’

Archief

 

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft toetstermen opgesteld voor de nieuwe WFT-module Pensioenverzekeringen.
 
Daarin worden de beroepspraktijk en de taakstructuur van de pensioenadviseur centraal gesteld. De inrichting van de nieuwe deskundigheidsmodule wijkt hierdoor sterk af van de bestaande WFT-modules.
 
Met de tot 26 april ter consultatie aangeboden toetstermen kunnen examen- en opleidingsinstituten hun examens en onderwijsprogramma’s samenstellen. De opzet van de nieuwe module kent een indeling in kennis, vaardigheden, competenties en professioneel en integer gedrag. Het CDFD heeft gekozen voor een nieuwe sturing van de examinering, door via een taakstructuur een nieuwe ordening van de toetstermen te introduceren. Hierin zijn zes taken van de pensioenadviseur opgenomen. Ook de eindtermen zijn volgens deze taakstructuur ingedeeld. Dit moet exameninstituten de mogelijkheid bieden om kennis, vaardigheden en competenties geïntegreerd te toetsen.
 

Reageer op dit artikel