nieuws

Solvency II een molensteen om de nek van verzekeraars

Archief

Verzekeraars maken zich massaal zorgen over de rapportage-eisen die Solvency II oplegt. Ook zullen ze in hun streven naar rendement mogelijk afstappen van overheidsobligaties en -aandelen. Dat blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder BlackRock onder 220 verzekeraars in 18 landen.

Het kunnen voldoen aan de eisen voor gegevensrapportage onder Solvency II is een punt van grote zorg. Hoewel een grote meerderheid (97%) van de ondervraagden vertrouwen heeft in zijn eigen beleggingsbeleid en risicomanagementcapaciteiten, maakt meer dan 90% zich ernstig of enigszins zorgen over het naleven van de eisen voor stiptheid (95%) en volledigheid (94%) van het aanleveren van gegevens onder Solvency II. De grote meerderheid is bezorgd over de kwaliteit van gegevens van derde partijen (92%). Die moeten ‘transparante’ portefeuilles ter beschikking stellen. De voorstellen binnen de nieuwe regelgeving hebben effect op de beleggingsstrategie van verzekeraars. Verzekeraars hebben aangegeven dat ze mogelijk afstand zullen doen van overheidsobligaties en -aandelen ten gunste van alternatieve activa. Ongeveer een derde (32%) verwacht zijn toewijzingen aan private-equityfondsen en hedgefondsen te verhogen, ondanks de mogelijk hogere kapitaallasten waarmee ze onder Solvency II te maken kunnen krijgen. De nieuwe kapitaalseisen gaan in op 1 januari 2014. Binnen Europa is lang niet iedereen het eens met de nieuwe solvabiliteitsregels die niet alleen gelden voor de Europese activiteiten, maar ook voor de activiteiten die de in Europa gevestigde verzekeraar in niet EU-landen heeft. Zo overweegt verzekeraar Prudential om haar hoofdkantoor in Londen te verhuizen naar een plek buiten Europa. Dichterbij huis leeft deze optie ook bij Aegon, zo liet Alex Wynaendts, lid van de RvB van Aegon, zich eind 2010 tijdens een lezing in Londen ontvallen. De activiteiten van Aegon bevinden zich grotendeels in de Verenigde Staten, waar de onderneming moet concurreren met Amerikaanse bedrijven die niet aan de Solvency II-vereisten hoeven te voldoen. Ook ING heeft bij het splitsen van de wereldwijde verzekeringsactiviteiten altijd rekening gehouden met Solvency II, zo blijkt uit het jaarverslag 2010. Solvency II Basic Solvency II beperkt zich niet alleen tot de grote verzekeraars. Eerder dit jaar riep toezichthouder Evelien Vlastuin (DNB) ook kleine verzekeraars op werk te maken van Solvency II. Voor hen geldt het toezichtsregime Solvency II Basic, dat op 1 januari 2014 in werking treedt. DNB is achter de schermen met een projectgroep bezig met de basic-variant. “Het is tijd dat nu dan ook de sector in actie komt en zich voorbereidt, ook al is nog niet alles precies bekend”, aldus Vlastuin.
 

Reageer op dit artikel