nieuws

Schuldenproblematiek vergt nieuwe aanpak wanbetalers zorgpolis

Archief

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vraagt zich af of de huidige mogelijkheden om het aantal wanbetalers en onverzekerden terug te dringen, voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de toename van de schuldenproblematiek. Henny Wijngaard, manager verzekeringen ZN, pleit voor een meer integrale aanpak vooraf, die het ontstaan van problematische schulden voorkomt.

Schuldenproblematiek vergt nieuwe aanpak wanbetalers zorgpolis

Wijngaard vindt dat in het huidige systeem iedere betrokken partij met zijn eigen wanbetalers bezig is. Deze partijen moeten elkaar veel eerder opzoeken. “Denk bijvoorbeeld aan een centrale rol voor gemeenten, die alle verschillende partijen (woningbouwcoöperaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars, schuldhulpverlening) in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar brengt. Op deze manier zal worden bereikt dat we eerst de kraan dichtdraaien en dan pas beginnen te dweilen.”

Er bestaat al een convenant tussen ZN en de koepel van schuldhulpverleners (NVVK) en zorgverzekeraars hebben een inspanningsverplichting om de premiebetaling weer op gang te brengen. Als deze inspanning na zes maanden niet afdoende is gebleken, dan neemt het CVZ de zaak over. De meeste verzekeraars bieden verzekerden met een premieachterstand zo snel mogelijk een betalingsregeling. Een verzekeraar kan er echter ook voor kiezen om een verzekerde met een achterstand te royeren. Dan is een collega-zorgverzekeraar verplicht deze klant voor de basisverzekering te accepteren. Hiermee wordt voorkomen dat mensen onverzekerd zijn voor basiszorg.

Reageer op dit artikel