nieuws

Rentebeleid geldgevers ligt opnieuw onder vuur

Archief

Het rentebeleid van hypotheekverstrekkers ligt onder vuur: de NMa kondigt een nieuw onderzoek aan, ING draait na protest een renteopslag terug en de Vereniging Eigen Huis claimt dat de tarieven een kwart te hoog zijn.

Een van de prijsopdrijvende factoren is juist een concurrentiebevorderende maatregel vanuit Brussel geweest, zo stelde hoogleraar mededinging Maarten Schinkel onlangs in tv-programma Zembla. Aegon, ABN Amro en ING mochten in ruil voor staatssteun geen scherpe rentetarieven bieden. Daardoor betalen huizenbezitters jaarlijks tot duizenden euro’s te veel, aldus Schinkel.

NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch schreef destijds aan Eurocommissaris Kroes over het prijsleiderschapsverbod: “Gezien het geringe aantal banken hier te lande heeft deze bepaling als waarschijnlijke (ik denk meer dan dat) consequentie, dat een deel van de markt op slot gegooid wordt.”

Kroes heeft daarop laten weten: “De Commissie was bereid om onder bepaalde voorwaarden een minder strikte prijsleider-clausule te aanvaarden voor ING Nederland.” Op dat aanbod zijn ING en de overheid niet ingegaan, aldus Kroes.

ING zegt altijd tegenstander te zijn geweest van een prijsleiderschapsverbod. “Er is contact geweest tussen ING en de Europese Commissie over een eventuele aanpassing van de oorspronkelijke opgelegde beperkingen, waarbij deze voor Nederland niet zouden gelden. In dat geval zouden echter veel zwaardere en voor ING onacceptabele beperkingen gaan gelden voor een aantal andere zeer belangrijke bedrijfsonderdelen van ING. Uiteindelijk zijn deze aanpassingen in de beperkingen niet doorgevoerd.”

 

 

Volgens de Vereniging Eigen Huis laten geldverstrekkers klanten een kwart meer hypotheekrente betalen dan nodig is. De vereniging leidt dat af uit de eigen Rentebarometer, die samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) is ontwikkeld. De barometer laat de rentes zien vanaf mei 2009 een maakt volgens Eigen Huis een einde aan “de onduidelijkheid die al jaren bestaat over marges op hypotheekrente”. Voor een tien jaar rentevaste hypotheek zou de rente gemiddeld 3,7% moeten zijn, terwijl die in werkelijkheid 4,7% bedraagt, stelt de vereniging. Volgens Eigen Huis hebben banken gedurende het onderzoek van de NMa in 2010 hun winstmarges verlaagd, om die direct na afronding ervan weer te verhogen tot 0,85 procentpunt. De vereniging vindt dat onacceptabel en wil dat politiek en NMa ingrijpen. Op Eigenhuis.nl is een petitie geplaatst.

 

Opslag afgeblazen

ING zou per 1 augustus de opslag voor hypotheken met een leningdeel met variabele rente (aangevraagd na 1 juni 2009) met 0,35% verhogen tot 2,75%. De verhoging zou zo’n 19.000 klanten treffen. Achterliggende reden waren de gestegen financieringskosten. Tegen de verhoging kwam onder meer de stichting ‘Stop de banken’ in het geweer. “Naar aanleiding van de gesprekken die met de betrokken partijen zijn gevoerd én de huidige situatie op de financiële markten heeft de ING besloten, ondanks dat zij van mening is dat de mogelijkheid tot verhoging contractueel is toegestaan, de verhoging voor bestaande klanten nu niet door te voeren.” Wel is voor nieuwe klanten het variabele leningdeel gemaximeerd op 25% (was 50%) van de hoofdsom.

Stop de banken is ook in gesprek met ABN Amro, die de opslag op het Euribor-tarief heeft verdubbeld tot 2%. Dat heeft nog geen resultaat opgeleverd, aldus de stichting, die nu een collectieve rechtszaak voorbereidt.

 

Nieuw onderzoek

De NMa treft inmiddels voorbereidingen voor een nieuw onderzoek naar de concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt. De waakhond publiceerde vorig jaar de resultaten van een onderzoek naar de vraag of de hypotheekrente kunstmatig hoog wordt gehouden, maar zag toen geen aanleiding om maatregelen te treffen omdat de rentemarges inmiddels kleiner waren geworden. “We zijn nu twee jaar verder en nu willen we de situatie opnieuw in kaart brengen.”

Reageer op dit artikel