nieuws

Rechtbank verklaart Cinjee failliet

Archief

De rechtbank Dordrecht heeft dinsdagmorgen het faillissement uitgesproken over Cinjee Advies. Een verzoek daartoe was ingediend door verenigde werknemers, die zo’n drie maanden salaris alsmede hun vakantiegeld nog tegoed hebben.

De faillissementsaanvraag is, begeleid door de vakbonden CNV Dienstenbond en RMU, namens vier hoofdeisers en ondersteund door vijftig andere personeelsleden ingediend. Er is volgens hen onvoldoende zicht op een oplossing van de financiële problemen van het Sliedrechtse intermediairbedrijf. Er lag nog wel een reorganisatieplan waarbij de helft van het aantal banen – Cinjee telt nog circa 250 werknemers – zou verdwijnen. Omdat een goed reorganisatieplan en sociaal plan financieel onhaalbaar lijken, is door leden van de vakbonden besloten tot de faillissementsaanvraag.
“De kans dat die nog kan worden afgewend, is klein”, zo zag ook directielid Eelko Kooistra namens Cinjee Advies de nijpende situatie onder ogen. Sinds donderdag 14 juli is het kantoor niet meer in functie. “Cinjee Advies is door bedrijfsomstandigheden gesloten”, zo konden de 258.000 klanten op de website lezen. “U kunt zich rechtstreeks wenden tot de verzekeringsmaatschappij zoals deze staat vermeld op uw polisblad”, waarna telefoonnummers volgen van Aegon, ASR, De Goudse, Delta Lloyd, Klaverblad, Nationale-Nederlanden, Reaal en Voogd & Voogd.
Puinhoop
Voor achtduizend voormalige klanten van BAG Assurantiën in IJsselstein gold die mededeling niet meer. Zij kregen begin juli een brief met de mededeling dat “wij al uw verzekeringen weer in eigen beheer nemen”. Cinjee nam de portefeuille in 2009 over van Wilco van Es, maar tot levering van de aandelen is het nooit gekomen. “Ik heb dus het eigendomsrecht nog en na overleg met Cinjee wordt nu opnieuw een intermediairwijziging doorgevoerd”, zegt Van Es. “Ik wil dat mijn klanten nog fatsoenlijk te woord worden gestaan”, zo motiveert hij de stap. Hij hoopt zo tevens een leegloop van de portefeuille tegen te gaan.
Zijn (voormalige) klanten hebben enthousiast gereageerd, zegt hij. “Het is stervensdruk. De klanten zijn er blij mee, want bij Cinjee was het een administratieve puinhoop.” Van Es doelt onder meer op mutaties en schademeldingen. “Negen van de tien schades hebben wij zelf afgehandeld.” Van Es is momenteel mede-eigenaar/directeur van Dealer Totaal Concept Verzekeringen.
Pandrechten
Cinjee Advies heeft in acht jaar tijd 260 assurantieportefeuilles gekocht. Dat gebeurde vrijwel altijd op afbetaling: met de doorlopende provisies werd de koopsom uitgesmeerd over jaren, betaald. Eind 2010 had het Sliedrechtse familiebedrijf op deze wijze voor € 40 mln aan leningen uitstaan bij verkopende assurantietussenpersonen.
Velen bezitten een pandrecht op hun portefeuille. Bij verzuim van de schuldenaar krijgt een pandhouder recht op executie. Dit betekent niet dat hij zich de portefeuille kan toe-eigenen; voldoening van de vordering kan alleen worden gerealiseerd via verkoop. Bij een faillissement geldt een pandhouder wel als ‘separatist’: hij kan zijn recht uitoefenen alsof er geen faillissement is. De situatie wordt problematisch als er meerdere pandrechten op dezelfde portefeuille(s) zouden liggen.
Eén van de ondernemers die zijn portefeuille heeft verkocht aan Cinjee Advies, heeft beslag laten leggen op de provisie-inkomsten. “De realiteit is dat sprake is van onvoldoende perspectief”, zegt Jolien Dekker, bestuurder van CNV Dienstenbond. “Dan is een faillissementsaanvraag door de werknemers treurig, maar goed te begrijpen.”
Dwangsom
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een week voor de faillietverklaring voor de tweede keer een dwangsom opgelegd aan Cinjee Advies. Het niet voldoen aan informatieverzoeken van de toezichthouder was opnieuw de reden. De AFM stelde liefst 41 vragen aan Cinjee en diens accountant en kreeg op ongeveer een derde daarvan onvoldoende antwoord. Het gaat om vragen over onder meer de liquiditeitspositie van het bedrijf, de balanspost Crediteuren, alle leningovereenkomsten met particulieren en (oud-)ondernemers en de exacte administratie van alle pandrechten. De AFM kan zich met de vordering van twee keer € 20.000 voegen in de rij schuldeisers.
Top 15
Op jaarbasis genereerde Cinjee Advies in 2010 een provisieomzet van € 16,3 mln. De prognose voor de doorlopende provisie-inkomsten was voor dit jaar € 20 tot € 25 mln, waarmee Cinjee tot de vijftien grootste intermediairbedrijven van ons land was gaan behoren.

Reageer op dit artikel