nieuws

Pensioenfederatie: ‘Kosten niet relateren aan premie’

Archief

De Pensioenfederatie nuanceert de relatie die actuarieel adviesbureau Lane Clark & Peacock legt tussen uitvoerings- en vermogensbeheerkosten en de ingelegde premie. “De kosten hebben betrekking op het belegd vermogen. De premie heeft bovendien betrekking op de actieve deelnemers. Pensioenfondsen hebben echter ook een groot aantal slapende deelnemers waarvoor geen premie wordt betaald, maar waar wel kosten voor worden gemaakt.”

Pensioenfederatie: ‘Kosten niet relateren aan premie’

Het rapport van LCP zegt dat de vermogensbeheerkosten in 2011 ca. 3 miljard bedroegen. De Pensioenfederatie haalt een OESO-onderzoek aan waaruit blijkt dat het rendement van de Nederlandse pensioenfondsen in 2011 ca. 8,2% bedroeg. “Dit komt neer op een rendement van meer dan € 60 miljard. De vermogensbeheerkosten zijn hieraan gerelateerd omdat een deel van de kosten bestaat uit prestatieafhankelijke vergoedingen. Met andere woorden: hoe hoger het rendement, hoe hoger de kosten in euro’s.”
LCB concludeert voorts dat nog niet alle pensioenfondsen transparant zijn over de kosten. Een kwart geeft transactiekosten prijs in het jaarverslag en tweederde maakt de vermogensbeheerkosten inzichtelijk. De Pensioenfederatie reageert: "Wij hebben in 2011 de Aanbevelingen Uitvoeringskosten gepresenteerd. Hierin worden pensioenfondsen opgeroepen transparant te zijn over de kosten. We zien dat deze oproep brede navolging heeft gekregen en dat veel fondsen inzage hebben gegeven in hun administratiekosten, kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten."

Reageer op dit artikel