nieuws

Overstromingsrisico fors toegenomen

Archief

De potentiële schade door overstromingen in ons land is in de loop van de vorige eeuw zes keer groter geworden. In de huidige eeuw zal dit risico mogelijk nog verdubbelen. Dit blijkt uit een onderzoek waarop onderzoeker Hans de Moel volgende week hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Overstromingsrisico fors toegenomen

De Moel wijt het toegenomen risico aan het feit dat er steeds meer mensen in gebieden wonen waar veel water kan komen bij een dijkdoorbraak. Vooralsnog blijf de aandacht in overstromingsstudies vooral beperkt tot het risico van de overstroming zelf. De methodiek om op voorhand de schade in te schatten verdient volgens De Moel meer aandacht, waarbij hij waarde hecht aan het hanteren van verschillende overstromingsscenario’s. De uitkomsten kunnen volgens hem helpen in kosten-batenanalyses en besluitvormingsprocessen, onder meer bij overheid en verzekeraars.
Vorige week kwam de nieuwe verzekeraar Neerlandse naar eigen zeggen ‘voor het eerst sinds de watersnoodsramp van 1953’ met een catastrofeverzekering die onder meer dekking biedt bij overstromingen. Ook verzekeringsmakelaar Aon ziet op korte termijn kansen voor nieuwe polissen die tot voor kort niet verkrijgbaar waren in Nederland. Het Verbond van Verzekeraars heeft al kanttekeningen geplaatst bij de in zijn ogen beperkte dekking van de catastrofeverzekering van Neerlandse (€ 75.000) en stelt nog steeds een voorstander te zijn van een collectieve oplossing.

Reageer op dit artikel