nieuws

Overheid gaat hypotheeknormen wettelijk vastleggen

Archief

De overheid gaat de rol van het Waarborgfonds Eigen Woningen overnemen als opdrachtgever voor het opstellen van de Nibud-normen die gelden bij het verstrekken van hypotheken met NHG. Bovendien worden geldgevers wettelijk verplicht om deze inkomenscriteria toe te passen bij het verstrekken van hypotheken.

Overheid gaat hypotheeknormen wettelijk vastleggen

Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het Rijk krijgt de eindverantwoordelijkheid voor het vaststellen en waarborgen van de kwaliteit van de inkomenscriteria. “Bij de invulling van de rol van opdrachtgever zal het Rijk erop toezien dat de inkomenscriteria in onafhankelijkheid worden opgesteld, met inachtneming van bepaalde procesmatige waarborgen.” Binnenlandse Zaken en Financiën zullen jaarlijks een onafhankelijk instituut opdracht gaan geven om een advies op te stellen voor de inkomenscriteria.
Ten behoeve van de duidelijkheid en om recht te doen aan het feit dat de leennormen van het Nibud inmiddels gelden voor de gehele hypotheekmarkt, zullen de inkomenscriteria wettelijk worden vastgelegd “en daarmee een deel van de huidige open norm voor verantwoorde kredietverstrekking invullen”. “Hiertoe zal in het Bgfo bepaald worden dat een aanbieder van hypothecair krediet de bij ministeriële regeling vastgestelde inkomenscriteria toepast bij de beoordeling van een aanvraag voor hypothecair krediet.”
Beoogde ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2013.

Reageer op dit artikel