nieuws

NN komt met nieuw beloningsmodel volmachten

Archief

Nationale-Nederlanden heeft als eerste verzekeraar de hoofdlijnen van het nieuwe beloningsmodel voor volmachtkantoren bekendgemaakt. NN, dat zo’n 140 volmachten heeft verleend, houdt in het nieuwe beloningsmodel, waarin teken- en winstcommissie geen plaats meer hebben, vast aan een procentuele vergoeding voor uitbestede werkzaamheden. “Dat ligt dicht bij het huidige model. Het is een waardegerelateerde beloning, die is afgestemd op de passendheid van de dienstverlening.”

NN komt met nieuw beloningsmodel volmachten

“De discussie over de beloning van het volmachtbedrijf is in volle gang”, zegt Tom Baken, verantwoordelijk voor het volmachtkanaal bij NN. “Wij vinden dat we als NN in beweging moeten komen. De AFM en de markt vragen erom, maar veel partijen wachten op elkaar met het invullen van de open normen. De toezichthouder vraagt ook expliciet om partijen die met beleid komen. Wij willen nu helderheid verschaffen. We hebben dit model afgestemd met de AFM; ook de NVGA en verschillende volmachtpartijen zijn betrokken bij dit verhaal.” Voor NN is het volmachtbedrijf “key”, zegt Baken. “Het vervult een belangrijke schakelfunctie voor ons en biedt een sterk rendement.”
In het percentage, dat NN later deze maand aan de volmachtkantoren bekend zal maken, is een vergoeding opgenomen voor werkzaamheden ten bate van de drie criteria organisatie, klant en rendement. “Voor het criterium klant moet je bijvoorbeeld denken aan een periodiek klanttevredenheidsonderzoek. Haalt een kantoor de norm voor een van die drie criteria niet, dan volgt een afslag op het percentage”, aldus Baken. “Deze afslagen zijn objectief en extern te toetsen.” Hij voegt eraan toe dat de beloning is gebaseerd op de interne kosten van de uit te besteden werkzaamheden. “Dat is onze basis geweest om te bepalen hoe hoog de beloning gaat worden.” Aan de procentuele vergoeding is overigens wel een nominale bovengrens per polis gesteld.
Jaarlijks wordt het beloningsniveau herijkt. “Als wij zelf iets veranderen in de kosten van onze eigen werkzaamheden, heeft dat ook gevolgen voor werkzaamheden die we uitbesteden”, aldus Baken.
NN komt met nieuw beleid op het moment dat het Verbond van Verzekeraars en de NVGA nog overleggen over de vormgeving van een nieuw model. Volgens NVGA-voorzitter Michael de Nijs rijdt het initiatief van NN die besprekingen echter geenszins in de wielen. “Ik ben allang blij dat er een verzekeraar is die de ban breekt. Vooralsnog hielden de verzekeraars elkaar in deze discussie gevangen.”
Het initiatief van NN sluit volgens de NVGA-voorman prima aan bij de houding waarmee beide partijen de besprekingen zijn ingegaan. “Het heeft geen zin om te blijven steggelen over een oplossing die uiteindelijk voor iedereen perfect is. We moeten naar een oplossing voor vandaag toe.”
De Nijs waagt er geen voorspelling aan in hoeverre het voorstel van NN past binnen de open normen van de AFM. “De toezichthouder hanteert een heel ruime formulering en heeft het bijvoorbeeld over een verrichtingentarief, zonder dat nader wordt bepaald hoe zo’n tarief eruit moet zien. Feit is dat je niet binnen 1 of 2 jaar een compleet nieuwe beloningsstructuur kunt doorvoeren in de branche. De voorzet van NN is in ieder geval een stap in de goede richting.”
Zaterdag meer over de onderhandelingen tussen Verbond en NVGA in AM17
 

Reageer op dit artikel