nieuws

Minister om instemming weerschadepolis gevraagd

Archief

De nieuwe onderlinge ‘Weerschade’ heeft de voorwaarden van de komende weerschadeverzekering ter goedkeuring voorgelegd aan minister Verburg (Landbouw). Na haar instemming verwacht de onderlinge die voorwaarden, de dekking en premiehoogte van de polis medio januari bekend te kunnen maken.

Minister om instemming weerschadepolis gevraagd

De Onderlinge Weerschade Verzekering UA (OWV) is een initiatief van LTO Nederland, Rabobank Nederland, Achmea Agro, Interpolis en Hagelunie. Bij het opstellen van de verzekeringsvoorwaarden maakte OWV gebruik van eerdere ervaringen met onder meer AquaPol. Laatstgenoemde dekte alleen schade door extreme neerslag. OWV kent een bredere dekking, een meer op de praktijk afgestemd eigen risico door schadeafhandeling per perceel, geen naheffingen in jaren met grote schades en een lagere nettopremie.
De onderlinge is voor open teelten in de akkerbouw, vollegrondsgroente, boomteelt, fruitteelt, sierteelt en bloembollen. Het gaat om schade veroorzaakt door extreme regenval, droogte, (nacht)vorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel, erosie en brand door blikseminslag. Minister Verburg heeft toegezegd, in 2010 en 2011 ruim 60% van de premie te vergoeden met onder meer ‘Brussels geld’, tot een maximum van €  8,45 mln.

Reageer op dit artikel