nieuws

Medische Paragraaf toegevoegd aan GBL

Archief

De Gedragscode Behandeling Letselschade is uitgebreid met de Medische Paragraaf. Dit onderdeel van de code regelt gedetailleerd en concreet een van de grootste knelpunten in de afwikkeling van letselschadezaken: het medisch beoordelingstraject.

Medische Paragraaf toegevoegd aan GBL

“Slachtoffers van letselschade dienen te kunnen vertrouwen op een goede ondersteuning bij de afhandeling van het schadeproces. Daar biedt deze paragraaf concrete handvatten voor”, aldus Annelies Wilken, die samen met Arno Akkermans van de Vrije Universiteit Amsterdam het project heeft uitgevoerd. In de Medische Paragraaf speelt een goede informatievoorziening richting het slachtoffer een grote rol, bijvoorbeeld over het hoe en waarom van het verzamelen van medische informatie. De Medische Paragraaf bevat verder een aantal belangrijke en vernieuwende werkdocumenten zoals een Model advies aanvraag, een Toestemmingformulier medische informatie en een Model medische machtiging. “Als verzekeraars, letselschadebureaus, artsen en juristen deze werkdocumenten gebruiken, wordt de afhandeling van het medisch traject voor het slachtoffer een stuk inzichtelijker en gemakkelijker”, aldus de Letselschade Raad.

Reageer op dit artikel