nieuws

ING wilde geen uitzondering op prijsleidersverbod

Archief

Eurocommissaris Kroes overwoog in 2009 voor ING een uitzondering te maken op het prijsleidersverbod zoals ook Aegon en ABN Amro als voorwaarde voor staatssteun hadden gekregen. Het concern en toenmalig minister Bos (Financiën) zijn daar niet op ingegaan, zo bericht tv-programma Zembla. 

ING wilde geen uitzondering op prijsleidersverbod

Het programma stelt dat huizenbezitters jaarlijks tot duizenden euro’s te veel hypotheekrente betalen. Zembla liet onder meer hoogleraar mededinging Maarten Schinkel aan het woord, die heeft berekend dat de hypotheekrente veel te hoog is als gevolg van ontbrekende concurrentie. Een van de aanleidingen daarvoor is volgens hem dat voormalig minister van Financiën Bos in 2009 weigerde om ING uit te zonderen van een prijsleiderschapsverbod.
De uitzonderingspositie voor ING was aangeboden door Eurocommissaris Neelie Kroes, op aandringen van de NMa. Voorzitter Pieter Kalbfleisch schreef destijds aan Kroes over het prijsleiderschapsverbod: “Gezien het geringe aantal banken hier te lande heeft deze bepaling als waarschijnlijke (ik denk meer dan dat) consequentie, dat een deel van de markt op slot gegooid wordt.”
Kroes heeft daarop laten weten: “De Commissie was bereid om onder bepaalde voorwaarden een minder strikte prijsleider-clausule te aanvaarden voor ING Nederland.” Op dat aanbod zijn ING en de overheid niet ingegaan, aldus Kroes.
“Wij zijn altijd een tegenstander geweest van een prijsleiderschapsverbod”, zo reageert ING. “Er is contact geweest tussen ING en de Europese Commissie over een eventuele aanpassing van de oorspronkelijke opgelegde beperkingen, waarbij deze voor Nederland niet zouden gelden. In dat geval zouden echter veel zwaardere en voor ING onacceptabele beperkingen gaan gelden voor een aantal andere zeer belangrijke bedrijfsonderdelen van ING. Uiteindelijk zijn deze aanpassingen in de beperkingen niet doorgevoerd.”

Reageer op dit artikel