nieuws

Het nieuwe pensioenprodukt van AXA is gebaseerd op universal life

Archief

 

Per 1 januari start AXA Equity & Law een nieuw pensioenprodukt op basis van het universal life-principe. Nieuw zijn het Verzekerd Rendement-depot en het Garantie-depot waarmee AXA-klanten naast de reeds bestaande unit linked-produkten de mogelijkheid hebben een beleggingsverzekering te sluiten mét garanties.
Tegenover zo’n 400 voor AXA belangrijkste tussenpersonen, werden vorige week in het Land van Ooit de nieuwe pensioenprodukten gepresenteerd. Een zwarte ridder te paard, die stond voor de traditionele pensioenvorm, ging het gevecht aan met de witte ridder die het pensioen van de toekomst uitbeeldde. Na een hevig gevecht sloten de ridders de handen ineen om samen een zo goed mogelijk pensioenaanbod voor de klant te vormen.
Bij een verzekering op basis van universal life – volgens AXA hét pensioen van de toekomst – wordt de uitkering bij leven opgebouwd door middel van deelname in beleggingsfondsen. Het verschil met unit linked-verzekeringen, die ook gebruik maken van verschillende beleggingsinstrumenten, zit in de manier waarop bijvoorbeeld met de uitkering bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid wordt omgegaan: bij unit linked-verzekeringen wordt de premie voor deze verzekeringselementen voor de totale looptijd berekend en tijdens (een deel van) de looptijd van de totale premie afgehaald, waarna het restant (de investering) wordt belegd in het gekozen fonds. Bij universal life wordt (bijna) de hele premie in het gekozen fonds belegd en worden de premies voor de vezekeringselementen weer uit het fonds gehaald. Universal life gaat uit van de premie voor het risico van dat moment en de kosten van dat moment.
Privé Pensioenfonds
Als eerste produkt in de nieuwe universal life-lijn is gekozen voor het Privé Pensioenfonds, een individueel pensioen voor directeur/grootaandeelhouders en hogere (staf)functionarissen. Voor het Privé Pensioenfonds zijn de volgende depots geopend: het Spaardepot, het Obligatiedepot, het Actief Beheer depot en het Aandelen depot. In deze depots worden de investeringen belegd zonder dat daar garanties kunnen worden afgegeven. Nieuw zijn het Garantie depot en het Verzekerd Rendement depot waarbij AXA wel garanties afgeeft. Voor een klant die bij met name levensverzekeringen streeft naar zekerheid, maar toch een flexibel pensioen wil met een hoog rendement, kan dit een uitkomst zijn.
Garanties
Bij het Garantie depot is de klant verzekerd van een rendement van ten minste 4% per jaar. Bij dit depot kiezen de AXA fondsmanagers de aard van de beleggingen (aandelen, obligaties, liquide middelen etc.). Op basis van ontwikkelingen in de financiële markten bepaalt AXA bovendien of nog een bonusrendement mogelijk is boven die 4%. De bonus wordt vooraf tot nader order vastgesteld en kan worden gewijzigd als de marktomstandigheden daar om vragen.
Beleggen in het Verzekerd Rendement depot wordt eveneens bepaald door de fondsmanagers. Het bijzondere van het depot schuilt in de koersvorming. De relatie krijgt de garantie, dat de prijs van de eenheden in dit depot nimmer daalt en dat eenmaal gerealiseerde rendementen nooit kunnen worden aangetast: de prijs kan alleen maar omhoog. Ook hier geldt een bonuspercentage en (eventueel) een slotuitkering. Omdat bij dit depot echter wordt afgezien van een jaarlijks garantie-rendement van 4% is er meer ruimte om een goede performance op lange termijn te bereiken.

Reageer op dit artikel