nieuws

Financiële zelfstandigheid vrouwen laat te wensen over

Archief

Ondanks decennia van emancipatie is 52% van de Nederlandse vrouwen nog steeds financieel afhankelijk van een partner, familie of de overheid. Dit blijkt onderzoek van Aletta E-Quality in de opdracht van Delta Loyd Foundation. Door de afhankelijkheid zijn vrouwen zich niet of nauwelijk bewust van de financiële risico’s die zijn vanwege hun inkomenssituatie lopen.

Financiële zelfstandigheid vrouwen laat te wensen over

Voor het onderzoek nam Alleta E-Quality een enquête af onder ruim 1.300 niet economisch zelfstandige vrouwen en voerde het met 30 van hen verdiepende gesprekken.  De deelnemers ervaren hun eigen financiële positie niet als risicovol omdat ze een klein inkomen voldoende vinden om zich financieel onafhankelijk te voelen.

Vrouwen met partner en kinderen zien hun inkomenspositie als onderdeel van een gelijkwaardige regeling, waarbij hun partner voor het (hoofd)inkomen zorgt en zij voor de kinderen. Verder verwachten vrouwen niet dat hen iets kan overkomen dat hun positie negatief beïnvloedt en leunt een deel van hen bovendien sterk op hun partner of iemand anders in hun omveving voor het regelen van financiële zaken.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat E-Quality in 2010 deed naar de financiële zelfredzaamheid bij vrouwen.

Reageer op dit artikel