nieuws

Delta Lloyd verhoogt autopremies

Archief

De premies voor de particuliere autoverzekeringen van Delta Lloyd gaan met ingang van 6 september ophoog. In 2011 zag de verzekeraar in dit segment de gemiddelde schadelast met 25% toenemen. Alleen de Xclusief-lijn ontkomt aan de premiestijging.

Delta Lloyd verhoogt autopremies

De gemiddelde stijging van de WA autoverzekering bedraagt 8,5%. Daarnaast worden de onderdelen ruit en brand, storm en natuur met 3,5% verhoogd. Klanten met een WA/Beperkt Casco verzekering krijgen hierdoor te maken met een gemiddelde verhoging van 6,2%. De premie van de WA/Volledig Casco verzekering stijgt gemiddeld met 3,6%. Voor bestaande klanten gelden de nieuwe tarieven vanaf 1 oktober per prolongatiedatum. De toegenomen schadelast werd vorig jaar vooral veroorzaakt door letselschade en door meer diefstallen. Daarnaast ziet Delta Lloyd een verdubbeling van de schadefrequentie bij brand-, storm- en natuurschaden. Dit komt vooral door stormschade in de zomermaanden.

Reageer op dit artikel