nieuws

De Jager wil vermogenseis PPI ophogen

Archief

Minister De Jager stelt in zijn nota bij de Wijzigingswet financiële markten 2013 voor om premiepensioeninstellingen te verplichten een bedrag van € 500.000 aan te houden als minimaal vereist eigen vermogen in combinatie met een toetsingsvermogen van 0,2% van de waarde van het totale beheerde pensioenvermogen. Ook moeten aansprakelijkheidsrisico’s worden afgedekt.

De Jager wil vermogenseis PPI ophogen

De vermogenseis voor PPI’s ligt nu op € 225.000. Het bedrag van € 500.000 is volgens De Jager voldoende om de risico’s, ook in de opstartfase van de onderneming, af te dekken. Tegelijkertijd is dit bedrag naar verwachting “niet prohibitief” voor kleine nieuwe toetreders.
Toezichthouders AFM en DNB pleiten al langer voor een solide afscherming van het pensioenvermogen van de PPI. De AFM ziet bijvoorbeeld een risico in een te krappe markt voor teveel nieuwe toetreders en verwacht dat het moeilijk wordt om de kosten laag te houden op het moment dat het voordeel van de “schone lei” verdwijnt.
Om de aansprakelijkheidsrisico’s te dekken, krijgt de PPI de keuze tussen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), of een percentage van de waarde van het beheerde pensioenvermogen van 0,1%. “Het betreft hier overigens niet aansprakelijkheid voor claims die volgen uit een onjuiste bemiddeling in eventuele aanvullende verzekeringen; op grond van artikel 4:75 van de Wft is hiervoor een separate verzekering noodzakelijk”, aldus de nota.

Reageer op dit artikel