nieuws

‘Cultuurkloof tussen AFM en intermediair’

Archief

Tussen de AFM en het intermediair gaapt nog altijd een grote cultuur- en kenniskloof. Dit concludeert bureau SEO uit een onderzoek onder voormalige deelnemers aan de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD). Het onderzoeksbureau ziet mogelijkheden voor de AFM om het contact met de sector te verbeteren maar stelt ook dat de branche zich opener en actiever kan opstellen bij de acceptatie van regelgeving en toezicht.

‘Cultuurkloof tussen AFM en intermediair’

De deelnemers aan het onderzoek geven in ruime meerderheid (82%) aan het in meer of minder mate eens te zijn met de stelling "Het is goed dat de AFM toezicht houdt op het intermediair". Bijna een of de vijf tussenpersonen staat niet positief tegenover de rol van de AFM of  het bestaan van een toezichthouder in zijn algemeenheid. Met name eenpitters zijn in deze groep oververtegenwoordigd.
Zes jaar na de invoering van de Wfd en het verscherpte toezichtsregime is meer dan 10% nog steeds niet voldoende op de hoogte van relevante wetten en regels en wat er op dat vlak in 2013 gaat veranderen. De grote kantoren zijn het beste geïnformeerd.
Een ruime meerderheid variërend van 55 tot 64% reageert negatief op vragen over de mate waarin de AFM de wereld van de financieel adviseur kent, begrijpt en waardeert. Schadekantoren zijn het meest negatief. Over de gehele linie worden de presentaties die de AFM door het land geeft als 'belerend' ervaren. Beter zou volgens de ondervraagden zijn om de boodschap "vanuit deskundigheid en beheersing van de materie" te brengen.
SEO Economisch Onderzoek constateert dat de AFM wordt bevolkt door veel jonge academici en dat zij "logischerwijs de praktijkervaring missen waar het veld (kennelijk) veel waarde aan hecht. In een traditionele MKB-sector, met overwegend niet-academische ondernemers en medewerkers, werkt een jeugdige academische uitstraling niet altijd in het voordeel." Het onderzoeksbureau stelt echter ook dat de wetgever en toezichthouder "easy targets" zijn. "In een sector die het moeilijk heeft, en waar bedreigingen vanuit verschillende hoeken tegelijk komen, is het verklaarbaar dat men zondebokken aanwijst", aldus SEO.
Het bureau benaderde de ruim 7.500 kantoren/individuele adviseurs die op dit moment nog zijn aangesloten bij de StFD. Het leverde 1.600 respondenten op, waaronder veel eenmanszaken (38%) en kantoren met maximaal 3 fte (36%). De StFD heeft haar werkzaamheden per 1 januari van dit jaar beëindigd en heft de stichting binnenkort formeel op. “Het onderzoek is bedoeld als een passende afsluiting van het werk van de Stichting Financiële Dienstverlening, waarmee zij voor een laatste keer haar brugfunctie heeft vervuld tussen de AFM en de sector", aldus de stichting in liquidatie.

Reageer op dit artikel