nieuws

Consultatieprocedure Solvency II van start

Archief

Het ministerie van Financiën is gestart met de consultatieprocedure die voorafgaat aan de implementatie van de Europese richtlijn Solvency II, die eind 2012 zijn beslag moet krijgen. De Europese Commissie wil hiermee het verzekeringstoezicht in de EU harmoniseren, de interne verzekeringsmarkt bevorderen en de bescherming van de consument verbeteren.

Consultatieprocedure Solvency II van start

Alle verzekeraars (groot en klein) en assurantietussenpersonen, voorzover deze laatste groep service-abonnementen aanbiedt, worden door de voorgestelde regeling geraakt, aldus het ministerie. Zij kunnen tot 7 oktober reageren op gehele wetsvoorstel. “Dit wil niet zeggen dat op alle punten inhoudelijke wijziging kan plaatsvinden”, nuanceert het ministerie direct. “Doordat het hier om implementatie van een Europese richtlijn gaat, is de beleidsruimte in beginsel beperkt tot invulling van de lidstaatopties.” Het ministerie is daarnaast geïnteresseerd in opmerkingen over de administratieve lasten en nalevingskosten. “Tot slot ontvangen wij ook graag een reactie op de bijgevoegde vragen inzake het nog in te richten Solvency II Basic regime voor kleine verzekeraars.” Dit is een nationaal regime dat waarschijnlijk per 1 januari 2014 van start zal gaan.
De verwachting is dat verzekeraars door de invoering van Solvency II structureel een toename in administratieve kosten en nalevingskosten zullen hebben van € 33 mln. De eenmalige kosten als gevolg van de implementatie van de richtlijn bedragen ongeveer € 260 mln.

Reageer op dit artikel