nieuws

Cinjee vraagt om staatssteun

Archief

In een brief aan de minister van Financiën heeft Cinjee Advies eind mei gevraagd om financiële steun. Die zou gegeven moeten worden in de vorm van een borgstelling voor een lening van minimaal € 7 mln. Die is nodig “om de geleden schade op te vangen en het bedrijf verder te laten groeien”, zo besluit algemeen directeur Mees Cinjee de brief.

Cinjee vraagt om staatssteun

Het schrijven, dat tevens is verzonden naar de Tweede Kamerfracties van de partijen CDA, SGP, PVV en VVD, maakt duidelijk dat de financiële problemen bij het bedrijf een extra dimensie kennen. Rabobank eist namelijk – “na tien jaar lange perfecte betalingen van rente en aflossing” – binnen drie maanden haar kredietfaciliteit op. Bovendien maakt de brief duidelijk dat naast de AFM ook toezichthouder DNB een dossier Cinjee heeft geopend.
Het schrijven is een “brandbrief wegens enorme wantoestanden bij AFM en DNB“. Het onderzoek door de AFM verleidt Mees Cinjee jr. tot predikaten als “staatsterreur”, “hufterig gedrag”, “incapabele machtswellustelingen” en “KGB-achtige staatspolitie”. Hij verzucht even later: “je bent in oorlog met een door jouzelf betaalde staatsvijand”.
Vrijdagmiddag staat bij de Raad voor de Journalistiek de behandeling op de rol van een klacht van Cinjee Advies tegen AssurantieMagazine en hoofdredacteur Henri Drost. De klacht betreft “stelselmatige beschadiging van de goede naam door onjuiste, subjectieve en tendentieuze berichtgeving”.

Reageer op dit artikel