nieuws

Cinjee-tussenpersonen wachten nog op € 40 mln

Archief

De meer dan tweehonderd tussenpersonen die de afgelopen jaren hun assurantieportefeuille verkochten aan Cinjee Advies, moeten nog € 40,8 mln van de afgesproken overnamesommen ontvangen. Particulieren die geld investeerden in het familiebedrijf zitten voor € 7,7 mln in het schip, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag van curator Eddy Butin Bik.

Cinjee-tussenpersonen wachten nog op € 40 mln

De curator betitelt de assurantieondernemers als “bijzondere preferenten” en schaart de particuliere schuldeisers tot de “concurrente crediteuren”. Beide categorieën worden echter geconfronteerd met wellicht waardeloze verpandingen. “Op polisniveau bezien zijn mogelijk drie tot zes opvolgende pandrechten te onderscheiden”, zo heeft hij geconstateerd. Ook verzekeraars worden met dit probleem geconfronteerd. Alleen Rabobank Kromme Rijnstreek heeft zich verstrekkender ingedekt tegen de financiering van € 1,4 mln: er is een borgstelling van de zes aandeelhoudende familieleden.
Het uitpluizen van alle verpandingen acht Butin Bik niet zinvol. Het zou tot “een explosieve toename van de boedelkosten” leiden. Bovendien twijfelt hij steeds sterker aan de rechtsgeldigheid van de pandrechten. “De mogelijkheid via beheer en afsluiten van verzekeringen toekomstige omzet te realiseren kwalificeert veeleer als goodwill dan als zakelijk recht of goed.”
De curator wil de portefeuille in één keer verkopen omwille van het tempo, de verkoopprijs en het minimaliseren van de leegloop. Volgens hem delen ruim vijftig tussenpersonen intussen die mening; zij vertegenwoordigen circa driekwart van de totale portefeuille, die in 2010 goed was voor een provisieomzet van ruim € 16 mln.

Reageer op dit artikel