nieuws

Cinjee grijpt reddingsboei SAA

Archief

Cinjee Advies heeft met SAA Nederland overeenstemming bereikt over een lening. Daarmee wordt een acuut liquiditeitstekort afgewend. Het akkoord heeft echter een prijs.

SAA neemt de uitvoering van de Sliedrechtse volmachttak ter hand en gaat bovendien de administratie doen voor een kwart van Cinjee’s omvangrijke portefeuille. Cinjee zal aan tekencommissies en een zogeheten ‘backoffice-fee’ van zijn inkomsten 35% moeten gaan afstaan aan SAA.
“Wij zijn hier heel blij mee, ontzettend blij.” Zo reageren Mees en Marianne Cinjee op de overeenkomst met SAA. “We kunnen ons nu weer volledig richten op de frontoffice en dat is waar we goed in zijn.” Nog belangrijker is dat “de continuïteit van het bedrijf is gewaarborgd; Cinjee kan aan zijn verplichtingen voldoen”.
Overbrugging
Een lening van SAA (€ 0,5 mln tegen 7% rente voor de duur van één jaar) verkleint “een kortstondig liquiditeitsprobleem” bij Cinjee. “We geven ze de ruimte om de komende maanden te overbruggen; we helpen ze de winter door”, zo drukt SAA-directeur Ton Rombouts het uit. “Op de lange termijn ziet het er geweldig uit”, vult Mees Cinjee aan, verwijzend naar een recent opgestelde accountantsverklaring.
Die rapportage laat zien dat Cinjee in oktober voor € 650.000 aan portefeuilles heeft moeten verkopen om aan de lopende verplichtingen (onder meer ruim € 1 mln aan salarissen en aflossingen op gekochte portefeuilles) te kunnen voldoen. De verkopen zijn opmerkelijk, aangezien Cinjee Advies de afgelopen jaren liefst 260 assurantieportefeuilles opkocht, waarvan vijftig nog in 2010. Namens het Sliedrechtse familiebedrijf erkent Mees jr. dat sprake is van “een koerswijziging”. Hij noemt dat “logisch als er zo veel tekencommissie wegvalt”, doelend op het op last van de rechtbank afstaan van de ASR-volmacht.
Prognoses Cinjee Advies geven ‘beperkte mate van zekerheid’
In de maanden november en december staat geen verkoop van onderdelen gepland, maar moeten de leningen van SAA (twee keer € 250.000) de betalingen waarborgen. Als de prognoses kloppen, wordt Cinjees geldprobleem vanaf februari snel kleiner. De liquiditeit moet over een jaar tot zo’n € 4 mln zijn opgelopen. “Die conclusie geeft een beperkte mate van zekerheid”, zo nuanceert de toelichtende tekst.
Onzekerheid is er in elk geval op het punt van het rekening-courantsaldo met ASR: € 1,9 mln in het nadeel van Cinjee. In de prognose is rekening gehouden met een gespreide aflossing van die schuld. Het Sliedrechtse familiebedrijf moet hierover echter nog met ASR een schikking treffen. “Van die € 1,9 mln gaat een heleboel af”, is de overtuiging van Mees Cinjee. In tegenstelling tot een eerdere aankondiging stelt Cinjee geen beroep in tegen de uitspraak van de rechtbank Dordrecht en wordt eveneens afgezien van een bodemprocedure tegen ASR.
Van Gool
Het liquiditeitsoverzicht, eind oktober door een externe accountant speciaal opgesteld voor het akkoord tussen Cinjee en SAA, vermeldt tot en met december 2011 voor € 1,4 mln aan inkomsten uit de portefeuille van Van Gool Groep. Echter, “die overname is nog niet rond”, weet Rombouts.
“Heel voorbarig”, zegt Thomas van Gool, mede-eigenaar van het intermediairbedrijf in De Meern. “Wij hebben met Cinjee enkele gesprekken gevoerd over uitbesteding van onze backoffice-activiteiten en vervolgens wellicht verkoop. Maar er ligt geen overeenkomst voor het eerste, laat staan het tweede. Sterker, er is geen enkele intentie meer om iets uit te besteden aan Cinjee”, zo zegt hij stellig. “En met SAA hebben we helemaal geen contact gehad.”
Personeel
Aan de uitgavenkant rekent Cinjee op lagere personeelskosten. Dat kan door contracten niet te verlengen, stelt Mees Cinjee. Het gevolg kan zijn dat 20% tot 25% van de circa driehonderd personeelsleden hun baan gaan verliezen.
Anderzijds sluit Mees jr. ook niet uit juist extra mensen nodig te hebben voor “een actiever polis- en klantbeheer”. Als voorbeeld noemt hij junior-adviseurs in “belteams en bezoekteams, die ook op koopavonden” werken. Cinjee Advies wil bovendien meer tijd besteden aan hypotheken, levensverzekeringen en complexe producten. Dat alles moet in 2011 op maandbasis € 0,5 mln extra (afsluit)provisie in het laatje gaan brengen.
Personeelsleden maken een kans te worden overgenomen door SAA, maar hoeveel en van welke afdelingen is niet duidelijk. “Het is allemaal erg snel gegaan”, verklaart Rombouts. “Wij zijn nog niet in Sliedrecht geweest. Feit is dat we er wel een bulk werk bij krijgen en daar zullen mensen voor nodig zijn.”
Volmachten
Cinjees volmachtportefeuille van ASR was enkele dagen lang voorbestemd voor Voogd & Voogd. Hangende de onderhandelingen met SAA werd die overvoer (“van enkele tienduizenden polissen”) eind oktober stilgelegd en later helemaal afgeblazen. De verzekeraars ASR, NN, Reaal en London dragen hun volmacht nu allemaal over aan SAA, die voor Cinjee Advies de volmachtwerkzaamheden gaat uitvoeren.
Het Rotterdamse bedrijf gaat tevens de administratie uitvoeren van een reeks provinciale portefeuilles die Cinjee de laatste jaren heeft opgekocht. “SAA neemt niets over”, benadrukt Rombouts. De portefeuilles die overgaan naar de backoffice van SAA omvatten zo’n € 25 mln tot € 30 mln aan premie. Het gaat om grofweg een kwart van de bij Cinjee lopende polissen; onder meer de portefeuille van FDC Eindhoven verhuist naar de administratie van SAA. “Het betreft vooral de wat grotere portefeuilles”, zegt Rombouts.

Reageer op dit artikel